Poufny tekst z kręgu PiS-u. OKWP odpowiada sprawą mieszkań.

3 września 2020

W ostatni weekend na profilu KUKIZ’15-Przemyśl opublikowano skany obszernego listu Tomasza Zaleszczyka do Marka Kuchcińskiego. Choć materiał prawdopodobnie pochodzi z anonimowego źródła, Tomasz Zaleszczyk pośrednio potwierdził autentyczność pisma publikując na swoim profilu oświadczenie, w którym podważa legalność ujawnienia prywatnego listu.

Co znajduje się w upowszechnionych materiałach? Zaleszczyk przedstawia Kuchcińskiemu swoje pomysły na przejęcie inicjatywy politycznej w samorządzie Przemyśla, poprawę komunikacji medialnej oraz dzieli się swoją opinią o osobach z lokalnej sceny politycznej. Szeroko omówiona zostaje także sytuacja w redakcji profilu OKWP ( Obywatelska Kontrola Władz Podkarpacia). W rozważaniach Zaleszczyka pojawiają się sugestie, że politykę kadrową w mieście należy prowadzić w oparciu o kryterium zaangażowania urzędników w pracę na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. 

Znamienną cechą korespondencji Zaleszczyka jest to, że ma ona formę papierowego listu. Zaskakujące jest także to, że analiza nie została przekazana drogą elektroniczną na skrzynkę e-mailową Kuchcińskiego lub przedstawiona ustnie. Po opublikowaniu materiałów na profilu KUKIZ’15 rozpętała się burza medialna i pojawiły się w przestrzeni publicznej sugestie, że sprawa może być częścią walki frakcji w lokalnych strukturach Prawa i Sprawiedliwości.

W odpowiedzi na atak ze strony KUKIZ’15-Przemyśl (Wspólnie dla Przemyśla), Obywatelska Kontrola Władz Podkarpacia opublikowała materiał o planach nabycia przez Wojciecha Bakuna trzech lokali w budowanych obiektach przy ulicy Tatarskiej. Chodzi o małe mieszkania, nazywane dla efektu apartamentami, które miałyby służyć prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na wynajmowaniu ich na doby turystom.

Zbigniew Foryś z firmy Galiszkiewicz i Foryś, która prowadzi sprzedaż mieszkań na rzecz dewelopera, poproszony przez Portal Przemyski o potwierdzenie faktu zarezerwowania przez Bakuna trzech mieszkań na osiedlu Tatarska 4, nie potwierdził, ani nie zdementował pogłosek. Zdecydowanie jednak podkreślił, że firma nie udziela informacji na temat swoich klientów i jest to elementem jej profesjonalnego podejścia do biznesu.

 

 

B.Wilk