Postanowione – Przedszkole nr 12 od września będzie działać w budynku SP nr 16

4 kwietnia 2018

Zapadła ostateczna decyzja w sprawie Przedszkola nr 12 w Przemyślu. Od 1 września br. zacznie ono działać w budynku SP nr 16 przy ul.Gruwaldzkiej 81.

W Przedszkolu nr 12 mieszczącym się przy ul.Dolińskiego w Przemyślu działają obecnie 4 oddziały. Ponieważ budynek ten wymaga gruntownego remontu, a jego modernizacja ze względu na stan techniczny jest nieopłacalna rządzący miastem postanowili wraz z 1 września br. przenieść placówkę do SP nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Grunwaldzkiej. Na kwietniowej sesji Rady Miejskiej zapadła ostateczne decyzja w tej sprawie.

Na zmianę lokalizacji Przedszkola nie zgadzali m.in. radni klubu PO oraz rodzice dzieci uczęszczających do tej placówki. Zarówno jedni jak i drudzy chcieli aby przy Dolińskiego powstał nowy budynek, który mógłby pełnić też dodatkowe funkcje jak np. klub seniora czy też poradnie. Na to jednak Miasto nie ma pieniędzy. Koszt niezbędnych remontów w SP nr 16 związanych z przeniesieniem przedszkola oszacowano na kwotę ok 1 mln zł.
Jak wytłumaczycie się, że obiecaliście mieszkańcom, że będziecie swoją pracą wpływać na rozwój Przemyśla? Już dawno żadna jednostka oświatowa w naszym mieście nie miała zadania inwestycyjnego wiążącego się z rozbudową. Dlaczego nie sięgnięto po jakieś dofinansowanie na budowę nowego budynku? Dlaczego ta rada tylko likwiduje, a nic nie buduje? – mówił podczas sesji w imieniu klubu radnych PO Tomasz Schabowski.
Nie budujemy, ponieważ staramy się racjonalnie podchodzić do tego co mamy, a mamy za chwilę pusty budynek po I gimnazjum,III gimnazjum. Jeśli chcemy poprawić warunki mamy, gdzie to zrobić nie budując nowych rzeczy. Nie likwidujemy tylko przenosimy. Rozumiem, że budowa sali gimnastycznej przy SP nr 14 i hali przy I LO to nie jest rozbudowa placówki? – na zarzuty radnego PO odpowiedział zastępca prezydenta Grzegorz Hayder.

Jak zapewnił G.Hayder teren po przedszkolu na Dolińskiego zostanie terenem rekreacyjnym.

Anna Fortuna