Porozumienie Przemyśla i sąsiednich gmin w sprawie nowych inwestycji i miejsc pracy

1 lipca 2015

Przedstawiciele samorządów Gminy Miejskiej Przemyśl oraz Gmin sąsiadujących podpisali porozumienie partnerskie mające na celu wsparcie napływu inwestycji zewnętrznych oraz pomoc w dalszym rozwoju istniejących już w naszych gminach podmiotów gospodarczych.

W dniu 30 czerwca przedstawiciele samorządów Gminy Miejskiej Przemyśl, Gminy Krasiczyn, Medyka, Przemyśl, Orły i Żurawica podpisali porozumieni partnerskie. Umowa ta ma na celu tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju nowoczesnej gospodarki na terenie Gmin objętych porozumieniem. Wspierane będą inwestycję zewnętrzne, a istniejące już podmioty gospodarcze otrzymają wspracie w dalszym ich rozwoju.

W ramach porozumienia będą pozyskiwane i wymieniane informacje, prowadzone bazy danych ofert inwestycyjnych oraz o dostępnych terenach i obiektach pod inwestycje. Prowadzone będzie doradztwo prawno-administracyjne, monitorowanie prowadzonych prac, analizy, diagnozy, promocja gospodarcza.

Jednym z celi podpisanego porozumienia jest współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Rzeszowie aby rozpoczynać procedury wygaszania umów długoterminowych i zawierać nowe krótkoterminowe umowy użytkowania gruntów. Realizowana będzie również strategia na rzecz przyśpieszenia realizacji planów inwestycyjnych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Porozumienie będzie również opierać się na współpracy z uczelniami oraz szkołami ponadgimnazjalnymi, w ramach którego przygotowywana będzie odpowiednia kadra dla potrzeb inwestorów. Jak czytamy w jednym z punktów umowu w wytypowanych szkołach ponadgimnazjalnych należy utworzyć tzw. kierunki zamawiane kształcenia młodzieży w ściśłej współpracy z zainteresowanymi zakładami pracy, u których uczniowie odbywać będą praktyki zawodowe. Po ukończeniu szkoły absolwenci (np.: 70% ogółu) zostają zatrudnieni przez firmy.

Reprezentantem porozumienia do kontaktów oraz wstępnych rozmów z potencjalnymi inwestorami będzie prezydent Przemyśla.