Ponad dwieście tysięcy wsparcia dla przemyskich pograniczników

10 stycznia 2017

W 2016 r. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej otrzymał wsparcie od Samorządu Województwa w kwocie 230 tys. zł.

Od sześciu lat, w oparciu o podpisane umowy, Samorząd Województwa Podkarpackiego partycypuje w dotacjach na rzecz funduszu wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. W 2016 roku komendant BiOSG płk SG Piotr Patla i marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl podpisali umowę na mocy, której Straż Graniczna na Podkarpaciu otrzymała od Samorządu Województwa kwotę 230 tysięcy złotych. Dotacja ta została w całości przeznaczona na zakup sprzętu i wyposażenia służącego ochronie podkarpackiej granicy państwowej. Zakupiono m.in. pięć motocykli Kawasaki, maszynę która będzie wykorzystywana do oczyszczania pasa drogi granicznej, kilka 2 quadów oraz lawetę z wyciągarką przystosowaną zarówno do holowania pojazdów jak i do transportowania na platformie załadunkowej oraz sprzęt łączności, informatyki i techniki specjalnej.

Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie, jakie co roku Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej otrzymuje od Samorządu Województwa Podkarpackiego. Straż Graniczna bardzo sobie ceni tak zacne partnerstwo. Zapewniam, że otrzymane pieniądze zostały zainwestowane w sposób przemyślany i jak najbardziej racjonalny. Nasze województwo to ważny rejon transgraniczny, dlatego wszelkie inwestycje są z korzyścią dla bezpieczeństwa mieszkańców całego naszego regionu – mówi komendant BiOSG płk SG Piotr Patla.

Rok wcześnie samorządowcy wsparli Bieszczadzki Oddział SG kwotą 200 tys. zł.