Ponad 3 mln złotych samorząd województwa dofinansuje zakup sprzętu do szpitala w Przemyślu

1 grudnia 2015

Samorząd Województwa kwotą prawie 3 mln zł dofinansuje zakup sprzętu do szpitala im.Ojca Pio w Przemyślu. Tak wynika z założeń projektu budżetu jaki przedstawił marszałek Podkarpacia Władysław Ortyl.

W poniedziałek, 30 listopada obradował sejmik województwa Podkarpackiego. Jednym z ważniejszych punktów sesji był projekt budżetu województwa na rok 2016. Zakłada on dochody na kwotę 767 954 059 oraz wydatki w wysokości 696 286 257, z czego na inwestycje przeznaczonych zostanie ponad 166 mln zł.

Projekt budżetu zakłada, że na inwestycje wieloletnie województwo przeznaczy ponad 113 mln złotych. Z tego ponad 61 mln zostanie zainwestowanych w drogi, a prawie 23, 5 mln złotych w inwestycje z zakresu melioracji.

Na inwestycje jednoroczne przeznaczone zostaną ponad 52 mln zł, 10 mln na drogi, 11 mln na inwestycje w uzdrowiskach Horyniec i Rymanów. Za kwotę ponad 4 mln zł utworzona zostanie Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu nr 2 w Rzeszowie. Kwotą prawie 3 mln zł samorząd dofinansuje zakup sprzętu do szpitala im.Ojca Pio w Przemyślu.

Po raz pierwszy od lat Podkarpacie ma zaplanowaną wielomilionową nadwyżkę budżetową. W przyszłym roku województwo rozpoczyna spłatę zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach, które wynoszą prawie 90 mln zł.