Nagrody i stypendia dla dwustu uczniów z Podkarpacia

18 listopada 2014

Ponad dwustu uczniów z Podkarpacia otrzymało nagrody i stypendia. Zostały one przyznane w ramach programu „Nie zgubić talentu”.

Już po raz siódmy Zarząd Województwa Podkarpackiego nagrodził młodych ludzi w ramach programu „Nie zgubić talentu”. Ponad 200 uczniów z naszego województwa otrzymało stypendia i nagrody pieniężne za osiągnięcia artystyczne lub naukowe. Stypendia otrzymało 59 uczniów podkarpackich szkół, a nagrody pieniężne 148 uczniów oraz 10 zespołów artystycznych. W tym roku przeznaczono na nie 300 tys. zł.

Stypendia artystyczne w wysokości 3 tys. zł trafiły do 19 uczniów. Aby je uzyskać należało przedstawić swoje wysokie osiągnięcia w jednej z dziedzin sztuki, które wykraczają poza program szkolny. Tegoroczni stypendyści mogą się poszczycić dokonaniami muzyczno – wokalnymi, tanecznymi, modelarskimi zarówno w kraju jak i poza nim.

Za osiągnięcia naukowe wręczono 40 stypendiów oraz 158 nagród pieniężnych w wysokości 500 -1900 zł. Stypendyści ci osiągnęli wysokie osiągnięcia w konkursach wojewódzkich i ponad wojewódzkich oraz ogólnopolskich olimpiadach i turniejach.