Pogranicznicy szkoli się w zakresie zagrożeń o charakterze bombowym

8 marca 2018

Funkcjonariusze Straży Granicznej szkoli się w zakresie rozpoznawania i neutralizacji zagrożeń o charakterze bombowym. Ćwiczenia przeprowadzono na drogowym przejściu granicznym w Korczowej.

W dniu 5 marca, na drogowym przejściu granicznym w Korczowej odbyło się szkolenie funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie rozpoznawania i neutralizacji zagrożeń o charakterze bombowym.

Próbny alarm bombowy zorganizowano w nieużytkowanych jeszcze budynkach części autostradowej przejścia granicznego.

W trakcie ćwiczeń funkcjonariusze SG posiadający specjalistyczne przeszkolenie w zakresie rozpoznawania i neutralizacji zagrożeń o charakterze bombowym, zmierzyli się z pozostawionym w toalecie podejrzanym plecakiem. Bagaż ten był opatrzony kartką z napisem „Bomba”.

Miner – pirotechnik ocenił potencjalne zagrożenie wykonując m. in. zdjęcie rentgenowskie plecaka, a następnie robot pirotechniczny przetransportował bagaż do pojemnika przeciwwybuchowego. Po czym podejrzany pakunek został przetransportowany do miejsca neutralizacji, czyli kontrolowanego zniszczenia.

W trakcie ćwiczeń funkcjonariusze-pirotechnicy doskonalili także procedury, przepływu informacji i koordynację pojętych działań.

Ćwiczenia miały na celu praktyczne sprawdzenie procedur w przypadku zagrożenia życia i zdrowia podróżnych przekraczających granicę państwa. Dodatkowo, pozwoliły na sprawdzenie oraz doskonalenie algorytmu postępowania służb granicznych na wypadek zaistnienia tego rodzaju zdarzenia. Na zakończenie uczestnicy ćwiczeń spotkali się, aby krótko omówić i podsumować poszczególne działania.