Kawior o wartości ponad miliona zł przechwycony na granicy w Krościenku

8 marca 2018

Funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili na przejściu granicznym w Krościenku nielegalny kawior. Jego wartość przekroczyła 1,2 mln zł.

W niedzielę 4 marca, na przejściu granicznym w Krościenku funkcjonariusze Straży Granicznej skontrolowali dwa pojazdy osobowe opuszczające Polskę. W samochodach znajdowały się szklane słoiki oraz plastikowe pojemniki bez oznaczeń. Ich zawartością okazał się kawior z jesiotra syberyjskiego.

Kierowcy (24 i 28 l.), obywatele Ukrainy nie posiadali stosownychzezwoleń i twierdzili, że są jedynie kurierami, którzy mieli dowieźć towar do odbiorców we Lwowie.

Z uwagi na brak zezwolenia na wywóz towarów podlegających Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem z dnia 3 marca 1973 r. (CITES) – kawior został zatrzymany i zgodnie z właściwością przekazany funkcjonariuszom KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.