Podziemna trasa turystyczna ma szansę zostać rozbudowana

25 sierpnia 2016

Przemyscy radni wyrazili zgodę na przygotowanie i realizację projektu „Śladami dziedzictwa kulturowego miast pogranicza : Preszów, Przemyśl, Krosno”. Dzięki niemu podziemna trasa turystyczna pod przemyskim Rynkiem ma szansę zostać rozbudowana.

Projekt „Śladami dziedzictwa kulturowego miast pogranicza : Preszów, Przemyśl, Krosno” składany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Liderem projektu jest Krosno, a jego partnerami Przemyśl, Preszów oraz Klasztor Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Krośnie. Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie transgranicznych produktów turystycznych promujących dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski i Słowacji.

Dzięki temu projektowi rozbudowana zostanie podziemna trasa turystyczna. Wybudowane zostanie wyjście ewakuacyjne od strony ul.Mostowej, dalsze przebicie się kolektorem do kamienicy Rynek 11. Uatrakcyjniona zostanie dostępna już część trasy i wyposażona w multimedia – mówi zastępca prezydenta Przemyśla Janusz Hamryszczak – Od strony finansowej największa wartość tego zadania przypada na nasze miasto i wynosi ponad 8 mln zł. Projekt zakłada finansowanie na poziomie 85 %, pozostała część w kwocie 1 mln 303 tys. 733 zł, to wkład własny Gminy Miejskiej Przemyśl.

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018.