Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci oczekuje od nas pomocy

27 lutego 2016

Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci opiekuje się dziećmi nieuleczalnie i przewlekle chorymi. Niesie również pomoc ich rodzinom i rodzeństwu.

Fundacja Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci mieszcząca się w Rzeszowie obejmuje opieką domową oraz stacjonarną dzieci nieuleczalnie i przewlekle chore. O działalności hospicjum, które powstało w 2006 r. i możliwości korzystania z niego przed sesją Rady Miejskiej w Przemyślu opowiadała działająca w nim psycholog Agnieszka Jankowska – Rachel.

Fundacja Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci niesie pomoc, której chorym dzieciom i młodzieży nie może ofiarować klasyczny wymiar służby zdrowia. Daje nieuleczalnie chorym dzieciom możliwość przebywania we własnych domach poprzez otoczenie ich opieką paliatywną, która jest alternatywą wobec leczenia w szpitalu. Hospicjum ma poprawić jakość życia swoim podopiecznym. Obejmuje ich specjalistyczną, troskliwą opieką medyczną, psychologiczną, pedagogiczną, duchową i socjalną. Dzięki tej kompleksowej opiece dzieci mogą spędzić ostatnie dni swego życia w domu. Opieka obejmuje również całe rodziny zarówno w tym ostatnim okresie życia dziecka jak i w czasie żałoby po nim. W chwili obecnej hospicjum ma ponad 50 podopiecznych.

Fundacja prowadzi też hospicjum stacjonarne, w którym mogą przebywać dzieci przewlekle i terminalnie chore, w okresie zaostrzeń choroby lub w momencie gdy wymagają leczenia szpitalnego, a także w okresie wypalenia rodziców czy też dzieci z chorobą przewlekłą nieposiadających opiekunów.

Opieka sprawowana przez Fundację Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci jest bezpłatna.