Podkarpaccy stypendyści z programu”Marzenie o nauce”

15 lipca 2014

Czworo uczniów z Podkarpacia wraz z nowym rokiem szkolnym otrzyma stypendium z programu edukacyjnego „Marzenie o nauce”. Pomoc ta jest skierowana do zdolnej młodzieży o niższym poziomie zamożności, pochodzącej z terenów wiejskich.

Program edukacyjny „Marzenie o nauce” jest realizowany przez Edukacyjną Fundację (EFC) im. prof. Romana Czerneckiego. Fundowane stypendia skierowane są do zdolnej młodzieży o niższym poziomie zamożności, pochodzących z terenów wiejskich.

W tym roku jest, to piąta edycja tego programu. Z dwóch etapów rekrutacji do programu, procesie przyjęcia do wyznaczonych liceów oraz wielu rozmowach koordynatorów z kandydatami wyłoniono 80 uczniów, w tym 4 z województwa Podkarpackiego.

W programie uczestniczy 240 licealistów, 80 z nich to tegoroczni maturzyści, z czego 7 z Podkarpacia. Wielu z nich dzięki osiągnięciom na olimpiadach było zwolnionych z egzaminów na wyższe uczelnie.

Stypendium „Marzenie o nauce” zapewnia wsparcie materialne w postaci zakwaterowania, wyżywienia, pomocy naukowych. Jego podoopieczni poza nauką w najlepszych liceach w Polsce ( na podkarpaciu jest to I LO im. M.Kopernika w Przemyślu ) realizują się jako wolontariusze, sportowcy, naukowcy, pisarze. Uczęszczają na zajęcia dodatkowe, uczą się języków obcych, uczestniczą w letnich i zimowych wyjazdach.

Fundacja została utworzona w lipcu 2008 r i realizuje cele patrona, który w okresie okupacji prowadził tajne nauczanie w Słupi Jędrzejowskiej ( woj. świętokrzyskie ) i okolicach. Partnerem EFC jest Fundacja PZU.