Podkarpaccy funkcjonariusze Służby Celnej i CBŚP w Tarnobrzegu rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą

14 marca 2016

Podkarpaccy funkcjonariusze Służby Celnej i CBŚP w Tarnobrzegu rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się sprowadzaniem do kraju luksusowych pojazdów jako rzekomych pojazdów pomocy drogowej. Zarzuty w tej sprawie usłyszało 13 osób.

Funkcjonariusze Służby Celnej z rzeszowskiego Urzędu Celnego i funkcjonariusze CBŚP w Tarnobrzegu wpadli na trop grupy, która kupowała luksusowe samochody osobowe na terenie krajów UE, a następnie sprowadzała je do kraju, jako pojazdy pomocy drogowej. Spełnienie wymogów i przeróbki na samochody osobowe potwierdzała jedna ze stacji diagnostycznych na terenie woj. dolnośląskiego.

W rzeczywistości przeróbki samochodów były całkowicie fikcyjne i pojazdy nigdy nie spełniały wymogów dla pojazdów specjalistycznych według polskiego prawa. Samochody były kupowane przez podstawione osoby, które nie prowadziły nigdy działalności gospodarczej, a kolejno odsprzedawane różnym firmom, aby docelowo trafić do dalszej sprzedaży na teren województwa podkarpackiego. Z uwagi na to, że samochody były przywożone do kraju jako specjalistyczne a nie osobowe, rejestrowano je na terenie województwa dolnośląskiego oraz świętokrzyskiego bez uiszczenia akcyzy.

Tym sposobem, w latach 2013-2014 grupa wprowadziła do Polski co najmniej 130 samochodów (marki m.in. Porsche, BMW, Audi), których wartość w większości przypadków przekraczała 100 tys. złotych. Uszczuplenia Skarbu Państwa z tytułu nieuiszczonego podatku akcyzowego wyniosły co najmniej 3,5 mln. złotych.

Funkcjonariusze Służby Celnej i CBŚP prowadzili działania w tej sprawie na terenie województw: podkarpackiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie, która przedstawiła zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej 13 osobom, w tym również diagnostom potwierdzającym fikcyjne przeróbki. Wobec wszystkich osób zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, zakazu opuszczania kraju oraz dozoru Policji. Sprawcom grożą wysokie kary finansowe oraz kary pozbawienia wolności do lat 8.