Po raz kolejny Przemyśl będzie uczestniczył w Szlachetnej Paczce

15 września 2017

Rozpoczyna się wielkie odliczanie do tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki. Podobnie jak w latach ubiegłych, równo za 100 dni w Przemyślu rzesza wolontariuszy zacznie obdarowywać wybrane rodziny paczkami, których darczyńcą może zostać każdy z nas.

Szlachetna Paczka jest projektem ogólnopolskim mającym na celu niesienie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, osobom starszym, niepełnosprawnym. Jej inicjatorem jest ks. Jacek Stryczek stojący na czele Stowarzyszenia Wiosna. Paczki są przekazywane rodzinom na dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem.

Choć do finału akcji pozostało jeszcze dużo czasu, zaczęliśmy już pracować, by również w tym roku Paczka zawitała do Przemyśla– mówi Bartosz Wardęga, lider Szlachetnej Paczki w Przemyślu.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja wolontariuszy która zakończy się początkiem października. Mogą nimi zostać osoby pełnoletnie, a także 16-latkowie za zgodą rodziców. Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową www.szlachetnapaczka.pl. Kolejnym etapem jest rozmowa z liderem oraz szkolenie.

Równolegle do rekrutacji prowadzona jest rejestracja rodzin oraz osób, do których zostanie skierowana pomoc.
Zachęcam do zgłaszania rodzin wielodzietnych, osób niepełnosprawnych, ale również osób samotnych, rodzin w trudnej sytuacji losowej. Każde zgłoszenie jest anonimowe i zostanie przez nas rozpatrzone– dodaje B. Wardęga.

Finał Szlachetnej Paczki odbędzie się w weekend 9-10 grudnia.