Płotu na granicy z Ukrainą nie będzie. Tak zadecydowało MSWiA

15 stycznia 2016

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie widzi potrzeby oddzielenia wschodniej granicy Polski od Ukrainy płotem. Nie zanotowano wzrostu imigrantów, a granica jest na bieżąco monitorowana.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jakub Skiba odpowiedział na interpelację posła Sylwestra Chruszcza w sprawie ochrony polskiej granicy wschodniej przed napływem nielegalnych imigrantów za pomocą płotu.

Aktualnie nie odnotowuje się zwiększonego napływu imigrantów na granicy RP, ale sytuacja związana z możliwością zwiększonego napływu imigrantów, którzy mogliby podejmować próby przekroczenia granicy naszego kraju jest przedmiotem analiz mających na celu przedsięwzięcie ewentualnych środków zaradczych. Jednostki organizacyjne SG ochraniające wschodnią granicę Polski, stanowiącą jednocześnie granicę zewnętrzną są przygotowane na wzmożone próby przekraczania granicy państwowej wbrew obowiązującym przepisom prawa przez grupy nielegalnych imigrantów. Liczba osób przekraczających lub usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę polsko-ukraińską jest różna w skali miesiąca. Od stycznia do listopada 2015 roku obowiązujące przepisy prawa dotyczące przekraczania granicy państwowej naruszyło 1797 osób (średnio około 163 osoby miesięcznie, od 59 osób w styczniu do 306 osób w marcu).

Na dzień 30 listopada 2015 roku odcinek granicy Polski z Ukrainą ochraniało 3238 funkcjonariuszy SG. w trakcie działań służbowych na granicy państwowej komendanci poszczególnych placówek SG mogą sformować dodatkowe siły i środki poprzez przeniesienie funkcjonariuszy realizujących inne zadania lub w ramach współdziałania z sąsiednimi placówkami SG.

Granica państwowa jest stale monitorowana przez patrole piesze i przy użyciu pojazdów (osobowych, osobowo – terenowych, motocykli, quadów, a w okresie zimowym również skuterów śnieżnych) oraz statków powietrznych będących na wyposażeniu SG (w tym statków bezzałogowych). Na odcinkach, na których granica państwowa przebiega wzdłuż cieków lub zbiorników wodnych do służby wykorzystywane są jednostki pływające. Dodatkowo, do ochrony granicy państwowej wykorzystywane są m.in. wieże obserwacyjne wyposażone w kamery termowizyjne o dużym zasięgu, pojazdy obserwacyjne, przenośne kamery termowizyjne, przenośne zestawy perymetryczne, gogle noktowizyjne oraz nowoczesne lornetki.

Nie są planowane inwestycje obejmujące budowę wspomnianego w wystąpieniu płotu, którego zadaniem miałoby być opanowanie wzmożonego nielegalnego ruchu imigracyjnego na granicy z Ukrainą, natomiast rozwijana jest infrastruktura ochrony granicy państwowej oparta o wieże obserwacyjne oraz bezzałogowe statki powietrzne.

Anna Fortuna