Pierwszy w tym roku na podkarpackiej granicy udaremniony przemyt przedmiotów historycznych

17 stycznia 2018

Lornetki, czapki, manierki, medale, zegary, bagnet, to tylko niektóre przedmioty o charakterze historycznym jakie wykryli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w  Korczowej.

Funkcjonariusze KAS z Oddziału Celnego w Korczowej wytypowali do szczegółowej kontroli wjeżdżającego do Polski osobowego mercedesa, na polskich numerach rejestracyjnych, którym kierował obywatel Ukrainy. W bagażach funkcjonariusze znaleźli m.in. lornetki, czapki, manierki, medale, hełm, zegary, książeczki, paski, guziki, bagnet, medaliki o historycznym charakterze. Wśród ujawnionych przedmiotów były także kłódki oraz trzonki do siekier.

Kierowca nie przyznał się do własności towaru, twierdził, że miał jedynie przewieźć go przez granicę.

Zatrzymane przedmioty trafiły do magazynu depozytowego Służby Celno-Skarbowej. Ich wartość historyczną ocenią biegli podczas dalszego postępowania. Na poczet kary grożącej kierowcy zabezpieczona została kwota  500 zł.

To pierwszy w tym roku przypadek udaremnienia  przez funkcjonariuszy KAS przemytu przedmiotów o wartości historycznej na polsko-ukraińskich przejściach granicznych w woj. podkarpackim.