Pierwszy etap przebudowy ul. Wysockiego w Przemyślu zakończony

19 września 2018

Zakończono pierwszy etap rozbudowy odcinka ulicy Wysockiego w Przemyślu. Inwestycję zrealizowano w ramach projektu „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl”.

Przebudowa ulicy Wysockiego w Przemyślu rozpoczęła się w sierpniu ubiegłego roku i objęła odcinek o długości ok. 1,2 kilometra. Przeprowadzone prace objęły: ogólną korektę przebiegu trasy wraz z poszerzeniem jezdni ulicy do 7 metrów, budowę chodników z kostki brukowej betonowej oraz prawostronnej ścieżki rowerowej. Wybudowano także cztery zatoki autobusowe wraz z wiatami przystankowymi. Przebudowano zjazdy drogowe, istniejące skrzyżowania, a także na całej długości drogi wybudowano kanalizację deszczową wraz z wpustami ulicznymi. Ulicę wyposażono w oświetlenie uliczne.

Inwestycja współfinansowana była ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Jej wartość to prawie 5 milionów 700 tysięcy złotych.

Teraz ruszył drugi etap prac, który obejmuje rozbudowę ul. Wysockiego na długości kolejnych 660 metrów. Wartość tego zadania oszacowano na kwotę 7.772.909,55 złotych. Zakończenie prac powinno nastąpić końcem maja 2019 roku.