Piękne miasto to patent na sukces. Udana konferencja w Przemyślu

12 maja 2019

,,Krajobraz Mojego Miasta” – tak nazywała się konferencja, która odbyła się we wtorek w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Zorganizowana została przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

Na imprezie oprócz wojewódzkiej konserwator zabytków Beaty Kot, wojewody Ewy Leniart. dyrektora MNZP Jana Jarosza, prezydenta Wojciecha Bakuna i jego zastępcy Bogusława Świeżego był obecny dyrektor NID Bartosz Skaldawski. Na sali pojawiły się osoby związane z konserwacją zabytków, przedstawiciele stowarzyszeń miejskich i zwykli mieszkańcy miasta zaciekawieni tematyką imprezy.

Jak się okazało impreza rzeczywiście była interesująca i na wysokim poziomie merytorycznym. Po tradycyjnych wystąpieniach VIP-ów przedstawiono film przygotowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa dotyczący zagadnień estetyki miast. Film jest elementem kampanii prowadzonej przez NID, która ma zmieniać mentalność Polaków i przekonywać ich do europejskich rozwiązań estetycznych. Plaga tandetnej, krzykliwej reklamy szpecącej cały kraj, chaos w zagospodarowaniu przestrzennym, wycinanie starodrzewia i zastępowanie go w przestrzeni publicznej iglakami, a także mania wykładania placów miejskich betonową kostką to główne problemy polskich miast i miasteczek, które przez takie praktyki tracą swój turystyczny walor.

Wiele słów poświęcono reklamom zasłaniających zabytkowe budynki i planowanemu w Przemyślu parkowi kulturowemu. Referat na ten temat wygłosił dr Krzysztof Wielgus, który był członkiem zespołu pracującego nad parkiem kulturowym na starówce w Krakowie i Nowej Hucie. I jak wynikało ze słów krakowskiego specjalisty, wprowadzenie parku kulturowego to skomplikowana operacja wymagająca poważnych badań, analiz i konsultacji. Bowiem park kulturowy to idea skierowana ku przyszłości i prawidłowemu rozwojowi miasta, a nie projekt dążący do przekształcenia miasta w skansen.

Beata Kot w oparciu o materiały gromadzone przez wiele lat przedstawiła w chronologicznym ujęciu kierunki myślenia o zabytkowej tkance Przemyśla. Jak wyraźnie zaznaczyła w wystąpieniu – park kulturowy to nie tylko narzędzie prawne do ograniczenia natłoku nieestetycznej reklamy. W intencji konserwatorów park kultowy to instrument, który decydować będzie o kształcie dachów budowanych domów, wyglądzie podwórek i małej architektury, aż po dobór drzew do nasadzeń i planowaniu całej panoramy miasta. Cała kompleksowa myśl o estetyce miasta według prelegentki zawiera się w pojęciu ,,scenografii miasta”.

Beata Kot zaapelowała do prezydenta W. Bakuna o przyspieszenie prac nad przyjęciem planów zagospodarowania przestrzennego na przemyskiej starówce i przyjęcia planu ochrony zabytków miasta.

W konferencji głos zabierali specjaliści z różnych miast, którzy dzielili się doświadczeniami zdobytymi w czasie wdrażania parków kulturowych w różnych częściach kraju.

Beata Kot, zdj. ZB