Pięciu funkcjonariuszy Służby Celnej w Przemyślu zostało mianowanych do służby stałej

3 sierpnia 2016

Wczoraj w siedzibie przemyskiej Izby Celnej odbyło się mianowanie do służby stałej pięciu funkcjonariuszy Służby Celnej.

Nowo mianowani do służby stałej funkcjonariusze pełnią obowiązki na polsko-ukraińskich przejściach granicznych – czterech w Medyce i jeden w Korczowej. Akty mianowania do służby stałej wręczyła funkcjonariuszom mł. insp. Jadwiga Zenowicz -Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu.

Podczas 2 -letniej służby przygotowawczej w Służbie Celnej funkcjonariusz odbywa szkolenie praktyczne, składające się ze szkolenia wstępnego, zasadniczego kursu zawodowego oraz praktyki zawodowej. Zasadniczy kurs zawodowy ma na celu zapoznanie funkcjonariusza z przepisami, których znajomość jest niezbędna do samodzielnego pełnienia służby.

W trakcie służby przygotowawczej funkcjonariusz musi złożyć egzamin zawodowy oraz potwierdzić egzaminem znajomość języka obcego. Oba egzaminy składane są przed komisją Ministerstwa Finansów.