Partnerstwo pomiędzy powiatem przemyskim a niemieckim Saarpflaz-Kreis

4 września 2017

Powiat przemyski i niemiecki land będą zacieśniać współpracę. Dotyczy ona m.in. szkolnictwa, turystyki czy też ochrony zabytków.

Podczas piątkowej sesji Rady Powiatu Przemyskiego uroczyście podpisano dokument Partnerstwa pomiędzy Powiatem Przemyskim a Saarpfalz-Kreis. Współpraca ta trwa już od 9 lat.

W 2008 r. po raz pierwszy pojechałem do Niemiec, a rok później z poprzednim starostą podpisaliśmy umowę o współpracy. Dzisiaj po tych kilku latach chcemy ją odnowić, myślę, że z korzyścią dla obydwu samorządów. Do tej pory nasz współpraca obejmowała głównie zakres edukacji nauczycielskiej, wymiany młodzieży, turystyki, ochrony środowiska. W planach mamy wymianę na gruncie przedsiębiorczości, działalności gospodarczej. Nasza współpraca rozwija się w dobrym kierunku, a oprócz tego chyba co najistotniejsze relacje pokojowe między naszymi narodami, zacieśniamy w ten sposób wspólnotę europejską. Myślę, że gdyby wszystkie samorządy tak do tego podchodziły nie byłoby wojen na świecie. – powiedział starosta powiatu przemyskiego Jan Pączek.

Współpraca pomiędzy powiatem przemyskim, a Saarpfalz-Kreis obejmuje także ochronę natury i pielęgnowania krajobrazów, ochronę zabytków i pielęgnacji obyczajów. Do tego współdziałania włączeni mają zostać mieszkańcy, jak i odpowiednie instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa i urzędy.

„Osobiste kontakty i przyjazne spotkania mają dać możliwość, w obustronnym interesie, uczenia się od siebie nawzajem oraz wymiany posiadanych poglądów. Szczególnie wspierana będzie wymiana uczniów i młodzieży, jako kamień węgielny położony dla szybkiego powstania wzajemnego zrozumienia wspólnej europejskiej przyszłości” – czytamy w podpisanej deklaracji.

Podczas sesji obecny był poseł na Sejm RP Marek Rząsa, który podziękował władzom obu stron za kontynuowanie owocnej współpracy. Tę umowę podpisujecie w dniu bardzo ważnym dla każdego Polaka, 1 września. Historia bardzo doświadczyła oba państwa i oba narody, ale mądrość państw i narodów polega na tym aby z każdej lekcji historii wyciągnąć wnioski. Historia jest nauczycielką życia. Cieszę się bardzo, że powiaty przemyski i niemiecki tę lekcję historii świetnie odrobiły. – powiedział poseł.

Fot. Homburg, siedziba powiatu Saarpfalz-Kreis (wikimedia commons)