PARR informuje o wzroście kwoty pożyczki na pierwszy biznes

28 maja 2015

Wzrosła kwota pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”. W realizację tego projektu zaangażowana jest Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Przemyska Agnecja Rozwoju Regionalnego informuje iż wzrosła kwota pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”. Obecnie wynosi ona maksymalnie 81 097,80 zł.

O pożyczkę taką mogą się ubiegać : bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy, studenci ostatniego roku studiów ( niezatrudnieni ), absolwenci szkoły średniej lub uczelni wyższej, w okresie do 48 mc od dnia zakończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego.

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 7 lat.

PARR promuje program „Pierwszy biznes”, pomaga w przygotowaniu wniosku o pożyczkę, a także asystuje przy podpisywaniu umowy.