Przemyślanie pamiętali o papieżu

3 kwietnia 2019

W 14. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II pod jego pomnikiem na Placu Niepodległości zapłonęły dziesiątki zniczy. 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37 odszedł jeden z najbardziej znanych Polaków.

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Studiował polonistykę na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, naukę przerwał jednak wybuch II wojny światowej. W 1942 roku wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, rozpoczynając studia teologiczne. Został wybrany na papieża 16 października 1978 roku, przybierając imię Jan Paweł II. Podczas 25-letniego pontyfikatu zwiedził 129 krajów, przemierzając prawie 1,3 mln kilometrów. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku. 1 maja 2011 r. ówczesny papież Benedykt XVI ogłosił go błogosławionym. 27 kwietnia 2014 roku został kanonizowany i wyniesiony na ołtarze.