Oświadczenia majątkowe przemyskich radnych

9 stycznia 2019

Przemyscy radni VIII kadencji złożyli oświadczenia majątkowe. Podajemy jakie mają dochody, oszczędności, ale też i kredyty.

ROBERT BAL


Zatrudnienie: Krajowa Szkoła Skarbowości – kierownik Filii w Przemyślu
Oszczędności: 2 995,00 zł
Nieruchomości: mieszkanie o pow. 75,90 m2 o wartości ok. 200 tys. zł, mieszkanie (współwłaściciel) o pow. 18,90 m2 o wartości ok. 80 tys. zł, 1/2 mieszkania (współwłaściciel) o pow. 36 m2 o wartości ok. 50 tys. zł, działka rolna 0,95 ha o wartości ok. 8 tys. zł, działka rolna 0,24 ha o wartości ok. 2 tys. zł.
Dochód: umowa o pracę 55 788,83 zł, działalność wykonywana osobiście 6 442,27 zł, dieta radnego 21 318,66 zł, praca sądowego kuratora społecznego 2 473,68 zł, rada nadzorcza Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 11 717,16 zł
samochód Ford S-Max (2009r.)
Kredyty i pożyczki: kredyt zaciągnięty na remont mieszkania w wysokości 65 tys. zł – do spłaty pozostało ok. 46 tys. zł

ANDRZEJ BERESTECKI

Zatrudnienie: SOSW nr 1 w Przemyślu – nauczyciel/wychowawca, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu – zastępca kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach
Oszczędności: 10 tys. zł
Nieruchomości: brak
Dochody: umowa o pracę (etat) SOSW nr1 76 270,14 zł, 1/2 etatu Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 43 130,30 zł, umowa zlecenie – Fundacja Kuźnia Talentów 24 500,00 zł, dieta radnego 422,73 zł
samochód Honda Civic 4D1 1,8 ccm3 (2008r.) o wartości ok. 18 tys. zł
Kredyty i pożyczki: brak

WOJCIECH BŁACHOWICZ

Zatrudnienie: Polnord SA w Warszawie – dyr. biura zakupów, Invest WB w Przemyślu (jednoosobowa działalność gospodarcza – zawieszona)
Oszczędności: 30 631,94 zł
Nieruchomości: mieszkanie o pow. 40,55 m2 o wartości 340 tys. zł
Dochody: Invest WB 6 300,00 zł (przychód), dieta radnego 12 427,60 zł, Polnord SA 279 tys. zł (przychód)
samochód Volkswagen Passat (2005r.) – współwłasność 50%
Kredyty i pożyczki: brak

DANIEL DRYNIAK


Zatrudnienie: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP.
Oszczędności: brak
Nieruchomości: mieszkanie o pow. 47,7 m2 o wartości 153 tys. zł, działka rolna 0,45 ha o wartości 14 tys. zł, działka rolna 0,48 ha i 0,28 ha o wartości 30 tys. zł
Dochody: połączone z dochodami żony łącznie 170 900,40 zł
samochód Volvo V50 (2006r.) o wartości ok. 18 tys. zł, Ford Galaxy (2011r.) o wartości ok. 20 tys. zł
Kredyty i pożyczki: kredyt mieszkaniowy z 2006 r. na kwotę 62 451,61 CHF – do spłaty pozostało ok. 37 700 CHF, pożyczka KKOP z 2016 r. w wysokości 41 tys. zł – do spłaty pozostało ok. 5 tys. zł, kredyt mieszkaniowy na termomodernizację z 2012 r. na kwotę 20 tys. zł – do spłaty pozostało ok 5 tys. zł, kredyt odnawialny 15 tys. zł, pożyczka w Pracowniczej Kasie Zapomogowo – Pożyczkowej z 2018 r. na kwotę 7 tys. zł

MAŁGORZATA GAZDOWICZ

Zatrudnienie: emeryt
Oszczędności: 13 582,42 zł
Nieruchomości: 1/2 domu 61,5 m2 o wartości 150 tys. zł, mieszkanie o pow. 58,09 m2 o wartości 157 150 zł, mieszkanie o pow. 97,24 m2 o warości 296 259,26 zł, działka przydomowa 104 m, garaż 12 m2, pod budynkiem działka 1/2 93 mo wartości 20 tys. zł
Dochody: biuro rachunkowe 109 556 zł (przychód) i 11 000 zł (dochód), emerytura 43 848,00 zł, najem 13 660 zł (przychód), dieta radnej 15 409 zł, inne przychody 49 000 zł
samochód Volkswagen Tiguan (2009r.), BMW (2003r.)
Kredyty i pożyczki: kredyt na mieszkanie z 2013 r. na kwotę 147 292 zł – do spłaty pozostało (sierpień 2018) 63 659,00 zł, kredyt na mieszkanie z 2016 r. na kwotę 296 259,26 zł – do spłaty pozostało (listopad 2018) 15 683, 44 zł, pożyczka z 2016 r. na zakup samochodu 49 370,25 zł – do spłaty pozostało 15 699,24 zł

GRZEGORZ HAYDER

Zatrudnienie: radny RM w Przemyślu
Oszczędności: 12 320, 45 zł
Nieruchomości: mieszkanie 58,36 m2 o wartości 371 175,04 zł, dom 105,30 m2 o wartości 400 tys. zł
Dochody: 1.01 – 25.11 (brutto) umowa o pracę UM 143 808,70 zł, TBS – członek rady nadzorczej 13 626,25 zł, dochody żony Agaty UM 49 535,25 zł
samochód mazda 3 (2013r.) o wartości 43,800 zł, mazda 2 (2015r.) o wartości 43,000 zł
Kredyty i pożyczki: kredyt hipoteczny 292 044,21 zł, limit w kartach kredytowych łącznie 10 tys. zł – zadłużenie 5 906,44 zł

MONIKA JAWORSKA – ŻURAWSKA

Zatrudnienie: Biuro Turystyczne – koordynator do spraw przewozów
Oszczędności: 42 tys. zł
Nieruchomości: brak
Dochody: z umowy o pracę 20 028,60 zł (netto), umowa zlecenie 1 645, 47 zł, dieta radnej 422, 73 zł
Kredyty i pożyczki: brak

MACIEJ KAMIŃSKI


Zatrudnienie: Wojewódzki Szpital w Przemyślu – kierownik
Oszczędności: 141 029,17 zł
Nieruchomości: mieszkanie 30,05 m2 o wartości 75 tys. zł, mieszkanie 37,70 m2 o wartości 125 tys. zł
Dochody: umowa o prać w Wojewódzkim Szpitalu w Żurawicy i Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu 89 460,82 zł, rada programowa Polskiego Radia Rzeszów 3 380 zł, rada nadzorcza PSM 11 435,25 zł, dieta radnego 16 675,12 zł
Kredyty i pożyczki: brak

 

MARCIN KOWALSKI

Zatrudnienie: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe działające w branży gastronomicznej i budowlanej
Oszczędności: 25 tys. zł
Nieruchomości: mieszkanie o pow. 47,8 m2 o wartości 170 tys. zł, nieruchomość gruntowa 0,06 ha zabudowana budynkiem rekreacyjnym o pow. 60 m2 o wartości 150 tys. zł
Dochody: z działalności gospodarczej 395 503,84 zł (przychód) i 68 625,32 zł (dochód), dieta radnego 422,73 zł, dieta przewodniczącego Zarządu Osiedla Kmiecie 3 865,20 zł, dieta członka rady nadzorczej PSM 12 516 zł
samochód Opel Astra (2008r.) o wartości 11 tys. zł
Kredyty i pożyczki: limit kredytu odnawialnego na koncie firmowym na cele związane działalnością gospodarczą, przyznany w kwocie 99 tys. zł, leasing operacyjny na 5 lat na samochód Toyota RAV4 Hybrid związany z prowadzoną działalnością gospodarczą

JERZY KRUŻEL

Zatrudnienie: MARMA Polskie Folie – konsultant ds. energetyki
Oszczędności: 50 tys. zł, 25 euro
Nieruchomości: dom o pow. 128 m2 o wartości 68 tys. zł, mieszkanie 64,80 m2 o wartości 180 tys. zł, działka pod domem 1 078 m2 o wartości 200 tys. zł
Dochód: z tytułu pracy 19 944,1 zł, z działalności wykonywanej osobiście 18 557 zł, prawa autorskie 4 406 zł, pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich 16 675,12 zł
Kredyty i Pożyczki: brak

TOMASZ KULAWIK

Zatrudnienie: IMK Studio mgr inż. Tomasz Kulawik – właściciel
Oszczędności: 100 tys. zł, 2,5 tys. euro, 2,5 tys, $ amer.
Nieruchomości: dom 100 m2 o wartości 400 tys. zł, 774 m2 działka zabudowana domem o wartości 50 tys. zł, 1/4 działki rekreacyjnej o pow. 16 arów zabudowanej domkiem letniskowym o wartości 40 tys. zł
Dochody: dieta radnego 16 500,00 zł
Kredyty i pożyczki: kredyt hipoteczny 19 200,00 CHF, kredyt hipoteczny 10 985,00 CHF

 

DARIUSZ LASEK

Zatrudnienie: SP w Kalnikowie – pedagog szkolny, nauczyciel wf, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przemyślu – kierownik w Świetlicy „Przystań”
Oszczędności: brak
Nieruchomości: mieszkanie 59,5 m2 o wartości 190 tys. zł
Dochód: zatrudnienie w szkole 34 007,77 zł (netto), umowa zlecenie TPD 1 152,00, zlecenie 2 362 zł, umowa 1640,00 zł, dieta radnego 422, 37 zł
samochód Volskwagen Golf (1999r.), Opel Insignia (2009r.)
Kredyty i pożyczki: kredyt konsumpcyjny 13 006,07 zł – do spłaty pozostało 3 227,38 zł, kredyt hipoteczny (na zakup mieszkania) 102 581,58 – do spłaty pozostało 87 204,77 zł

TOMASZ LESZCZYŃSKI

Zatrudnienie: umowa zlecenie kancelaria Sejmu RP
Oszczędności: 32 351,29 zł, 60 euro
Nieruchomości: działka rekreacyjna 6,66 ar o wartości 3 tys. zł (dzierżawa)
samochód Skoda SUPERB 1.8 T (2002r.) o wartości 14 tys. zł
Dochód: zasiłek dla bezrobotnych (I-IV) 1 477,53 zł, umowa o pracę (IV-VIII) 13 309,05 zł, umowa zlecenie (IX) 843 zł, umowa o pracę (IX-XI) 5 137,32 zł, dieta radnego 422,73 zł
Kredyty i pożyczki: brak

MIROSŁAW MAJKOWSKI

Zatrudnienie: Sanwil Polska Sp. z o.o. – kierownik działu administracji
Oszczędności: 30 201,00 zł
Nieruchomości: dom 86,06 m2 o wartości 170 tys. zł, mieszkanie 64 m2 o wartości 83 400,00 zł ( współwłasność 1/3), działka budowlana 0,1288 ha o wartości 13 998,83 zł, działka budowlana 0,1314 ha o wartości 14 256, 93 zł, garaż 18,45 m2 o wartości 10 tys. zł
Dochód: umowa o pracę 43 200, 00 zł, umowa zlecenie 8 000,00 zł, najem mieszkania 4 400,00 zł, służba WOT 5 500,00 zł, dieta radnego 422,73 zł
Kredyty i pożyczki: kredyt mieszkaniowy na dom, obecnie do spłaty 121 381,00 zł

BOGUMIŁA NOWAK

Zatrudnienie: SP nr 14 w Przemyślu – nauczyciel
Oszczędności: 10 tys. zł
Nieruchomości: mieszkanie o pow. 49 m2 o wartości 169 tys. zł
Dochody: zatrudnienie w szkole 51 563,11 zł (netto), dieta radnego 422, 73 zł
samochód Citroen Berlingo (2007r.) o wartości 11 500 zł
Kredyty i pożyczki: kredyt konsolidacyjny 140 000 z roku 2014 – do spłaty pozostało 116 289 zł

MONIKA RÓŻYCKA

Zatrudnienie: radna RM w Przemyślu
Oszczędności: 9 889, 32 zł
Nieruchomości: brak
Dochody: zasiłek macierzyński 34 249,78 zł, MOPS świadczenie „500+” 5 tys. zł, MOPS becikowe 1 tys. zł, dieta radnej 422,73 zł, zwrot podatku PiT za 2017r. 1 342,00 zł
Kredyty i pożyczki: brak

 

 

 

WOJCIECH RZESZUTKO


Zatrudnienie: Biuro Poselskie – asystent posła do PE Stanisława Ożoga
Oszczędności: 2 100 zł
Nieruchomości: brak
Dochody: wynagrodzenie za pracę 44 039,90 zł, dieta radnego 422,73 zł
Kredyty i pożyczki: brak

 

 

EWA SAWICKA

Zatrudnienie: RM w Przemyślu – przewodnicząca, emerytka
Oszczędności: 10 872,07 zł, 879,64 euro
Nieruchomości: dom 158 m2 o wartości 320 tys. zł, garaż 21 m2 o wartości 4 tys. zł
Dochód: emerytura 27 742,69 (I-XI), dieta radnego 15 500,87 (I-XI)
samochód Hundai i30 (2008r.)
Kredyty i pożyczki: 10 tys. zł z Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty

TOMASZ SCHABOWSKI

Zatrudnienie: Usługi Budowlane – działalność gospodarcza od 20.11.2018 r.
Oszczędności: brak
Nieruchomości: dom o pow. 138,20 m2 o wartości 120 tys. zł, gospodarstwo rolne 1,214 o wartości 20 tys. zł, działka o pow. 10 m2 o wartości 2 500 zł, garaż o wartości 20 tys. zł
Dochody: pracownik gospodarczy PWiK 11 646,96 zł (netto), dieta radnego 14 984,17 zł
samochód DODGE CARAVAN (2006r.), dostawczy Ford Transit 2,4D (2006r.), Toyota Yaris 1.2 (2005r.)
Kredyty i pożyczki: brak

GRAŻYNA STOJAK

Zatrudnienie: Uniwersytet Rzeszowski – Instytut Instytut Archeologii – adiunkt
Oszczędności: 3 199 zł, 150 euro, 1 350 $ amer., 256 105 forintów, 58 lei rumuńskich
Nieruchomości: 1/3 udziału w nieruchomości o wartości 225 tys. zł, mieszkanie o pow. 92,45 m2 i garaż 14,48 m2 o wartości 595 tys. zł (dotyczy 1/2 udziału w mieszkaniu), działka rekreacyjna 0,007 ha o wartości 3 310 zł, garaż 10 tys. zł, grunt pod garaż 3 tys. 444 zł
Dochody: współmałżonka za 2017 r. wg PiT 96 696,62 zł, dochody radnej wg PiT za 2017 – 46 546,79 (PiT 37) i 16 247,80 (PiT R), wtym: Urz 41 250,29 zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 2 tys. zł, Biuro Architektoniczne Natalii Stojak 3 296,50 zł
samochód Citroen C4 Granda Picasso 1,61 (2010r.) o wartości ok. 22 tys. zł
Kredyty i pożyczki: zadłużenie 265 449,53 zł z tytułu zakupu mieszkania (1/2 mieszkania), współmałżonek posiada pożyczkę w KKOP Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, którą spłaca w comiesięcznych ratach

ANDRZEJ ZAPAŁOWSKI

Zatrudnienie: Uniwersytet Rzeszowski – adiunkt
Oszczędności: 5 500 zł, ubezpieczenie z funduszem kapitałowym o wartości wykupu ok. 28 tys. zł
Nieruchomości: gospodarstwo rolne 7 ha 44 ary (współwłasność małżeńska w działce rolnej niewydzielonej ze współwłasności z osobami trzecimi ( 1/3 udziału w działce o pow.. 0,8451 ha), współwłasność małżeńska w działkach rolnych nie wydzielonych ze współwłasności z osobami trzecimi (1/4 udziału w działkach o pow. Łącznej 59 ha 21 arów) o wartości: udziałów współwłasności małżeńskiej w całości gruntów ok. 600 tys. zł
Dochody: owczarnia, garaże, budynek mieszkalny i gospodarczy do generalnego remontu (współwłasność majątkowa) – z tego tytułu przychód i dochód (2017r.) – dotacja łącznie z częścią gospodarstwa stanowiącego współwłasność małżeńską i własność dzieci: 41 185 zł, umowa o pracę Urz 60 042 zł, umowa zlecenie WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa 47 780 zł, dieta radnego 423 zł, służba wojskowa w Obronie Terytorialnej 8 764 zł, świadczenie z Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych 4 953 zł, wynajem garażu 4 400 zł
samochód Land Rover Discovery III (2008r.) o wartości ok. 30 tys. zł, Volkswagen Golf (2006) o wartości ok. 15 tys. zł, Chevrolet Spark (2010r.) o wartości ok. 15 tys. zł, Suzuki Grand Vitara (2004r.) warto ok. 10 tys. zł (własność syna, zarejestrowany na Andrzej Zapałowski)
Kredyty i Pożyczki: kredyt mieszkaniowy i komercyjny oraz karta kredytowa o łącznej kwocie 82 223 zł

JANUSZ ZAPOTOCKI

Zatrudnienie: Centrum Kulturalne w Przemyślu – zastępca dyrektora
Oszczędności: 90 tys. zł
Nieruchomości: dom 178 m2 o wartości 410 tys. zł, mieszkanie 57,48 m2 o wartości 182,263 zł, grunt 0,042 ha o wartości 14 tys. zł (własność rodzinna), grunt 0,0862 ha o wartości 390 tys. zł (współwłasność)
Dochód: spółka cywilna – usługi transportowe dochód (2018r.) 54 575,23 zł, umowa o pracę 62 707,63 zł, dieta radnego 19 929,69 zł, komisja 1 050 zł, wynajem 2 000 zł
samochód DAF CF 380 (2003r.), Scania 420 (2000r.), Volvo 12-420 (2000r.)
Kredyty i pożyczki: 40 tys. zł pożyczone od brata Jerzego Zapotockiego

PAWEŁ ZASTROWSKI

Zatrudnienie: gospodarstwo rolno – handlowe – właściciel
Oszczędności: 26 450 zł, papiery wartościowe – fundusze inwestycyjne na kwotę 4 615,02 zł
Nieruchomości: dom 70 m2, gospodarstwo rolno – hodowlane o pow. 1,5742 ha
Dochód: z gospodarstwa osiągnięty przychód i dochód w wysokości 18 600 zł, umowa cywilno prawna Biuro Poselskie 1 172,71 zł, dieta radnego 422,73 zł
Kredyty i pożyczki: brak