Czy Filia nr 8 Przemyskiej Biblioteki Publicznej zostanie zlikwidowana?

8 stycznia 2019

Mieszkańcy Przemyśla obawiają się o dalsze losy Filii nr 8 przemyskiej biblioteki. Jej lokalizacja ma ulec zmianie.

Liczni mieszkańcy miasta pytają radnego Macieja Kamińskiego, gdzie zostanie przeniesiona Filia nr 8 PBP, która obecnie funkcjonuje przy ul. św. Jana 4. Obawiają się również czy nie zostanie ona całkiem zlikwidowana.

– Filia nr 8 funkcjonowała w tym miejscu przez wiele lat i mieszkańcy bardzo często z niej korzystali, dlatego też należy im to nadal umożliwić w podobnej lokalizacji jak dotychczas. Na osiedlu Salezjańskim jest wiele lokali, które mogą być wykorzystane do prowadzenia tego typu działalności. – mówi radny M.Kamiński.

Filia nr 8 w obecnej lokalizacji znajduje się od 2006 r. Lokal wynajmowany jest od Administracji Inspektorii Krakowskiej (wcześniej Towarzystwa Salezjańskiego. Domu Zakonnego w Przemyślu). W sierpniu 2018 r. dyrektor PBP został poinformowany przez przedstawiciela wynajmującego o planowanym remoncie dachu budynku, w którym obecnie mieści się biblioteka, a także o zamiarach usytuowania tam innej instytucji (przedszkola, szkoły). Remont miał zostać przeprowadzony w terminie od 20 sierpnia do 31 października 2018 r., a w jego trakcie działalność filii miała zostać ograniczona.
Administrator lokalu, dyrektor ks. Bogdan Nowak zaproponował nowe pomieszczenia dla biblioteki, przyległe do obecnie zajmowanych, ostatecznie jednak wycofał się z oferty.

– Mając na uwadze wysoki poziom czytelnictwa w tej filii oraz pogarszające się warunki lokalowe w jej siedzibie, od ponad roku podejmowane były próby znalezienia nowej lokalizacji – informuje prezydent Wojciech Bakun.

Jedną z nich miała być tzw. Willa Anna, mieszcząca się na rogu ul. św. Jana i ul. Okrzei, jednak i w tym przypadku potencjalny wynajmujący wycofał swoją ofertę. Pod uwagę brany był również lokal przy ul.Glazera 9 (po Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie). Ponieważ stanowi on własność Skarbu Państwa, Gmina Miejska Przemyśl podjęła działania zmierzające do nabycia tej nieruchomości i przekazania jej na potrzeby na filii. Ze względu jednak na bliską perspektywę rozwiązania umowy przez wynajmującego, rozpatruje się możliwość wynajęcia lokalu przy ul.Glazera 18 (wcześniej mieściło się tam m.in. przedszkole). Dyrektor PBP jest po wstępnych rozmowach z przedstawicielami PSM oraz po dokonaniu wyceny kosztów zaadoptowania pomieszczeń (lokal wymaga remontu).

Prezydent miasta zapewnia, że filia w tym rejonie nie zostanie zlikwidowana.