Opracowano Plan Zarządzania Kryzysowego na Podkarpaciu

23 stycznia 2015

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego uzgodnił Plan Zarządzania Kryzysowego na 2015 rok. W naradzie uczestniczył m.in. Komendant Bieszczadzkiego OSG.

W czwartek, 22 stycznia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie spotkał się Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego aby omówić i podpisać Plan Zarządzania na rok 2015. Zaktualizowano m.in.: procedury na wypadek masowej migracji cudzoziemców na teren Podkarpacia, określono zasady działania w zakresie przyjmowania transportu i pobytu na terytorium RP cudzoziemców i uchodźców, opracowano postępowanie w przypadku podejrzenia wystąpienia objawów choroby Ebola w naszym województwie, a także opracowano nową mapę ryzyka i zagrożeń oraz bazę sił środków do reagowania na zagrożenia.