„Opłaty śmieciowe” przejmują spółdzielnie mieszkaniowe

10 marca 2015

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przejmują teraz spółdzielnie mieszkaniowe. Dlatego też należy im przekazać wszelkie informacje niezbędne do złożenia deklaracji o wysokości „opłat śmieciowych”.

Urząd Miasta w Przemyślu informuje iż od dnia 1 kwietnia 2015 r. obowiązki właściciela nieruchomości dotyczące „opłat śmieciowych” przejmują spółdzielnie mieszkaniowe. Od teraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wliczane do opłat esploatacyjnych oraz przekazywane przez spółdzielnie na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl.

Ze względu na tą zmianę, prezydent Miasta zwraca się z prośbą do użytkowników lokali mieszkalnych aby przekazali spółdzielni mieszkaniowej informacje potrzebne do złożenia deklaracji o wysokości „opłaty śmieciowej” oraz liczby osób zamieszkujących lokal.

Osoby, które już wcześniej dokonały opłat za okres od kwietnia do grudnia tego roku mają prawo do zwrotu nadpłaty za wskazany okres. W tym celu należy zwrócić się do Prezydenta Miasta Przemyśla z pisemnym wnioskiem.