Odznaczono byłego dyrektora przemyskiego Archiwum Państwowego

8 marca 2016

Dawny dyrektor przemyskiego Archiwum Państwowego Zdzisław Konieczny za swoje dokonania został nagrodzony Złotą Odznaką. Wyróżnienie wręczono w miniony piątek.

Pan dyrektor Zdzisław Konieczny w bardzo szerokim zakresie rozpowszechnił działalność Archiwistów Polskich w Przemyślu w i regionie przemyskim – mówiła obecna dyrektor przemyskiego Archiwum Państwowego Anna Nowak – Odbudowywał tutaj tą organizację, umacniał ją i był jednym z inicjatorów i głównym organizatorem pierwszego powszechnego zjazdu Archiwistów Polskich, który odbył się w 1986 r. tutaj, w Przemyślu.

Zdzisław Konieczny jest doktorem nauk historycznych, współpracownikiem naukowym rzeszowskiego oddziału IPN, członkiem Polskiego Towarzystwa Humanistycznego oddział w Przemyślu. W latach 1976-1996 pełnił funkcję dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu. Swoim aktywnym działaniem kształtował wizerunek Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu.

W piątek, 4 marca prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, a jednocześnie dyrektor Archiwum Państwowego w Radomiu wręczył Zdzisławowi Koniecznemu Złotą Odznakę za zasługi dla Stowarzyszenia.

Dla mnie jest pan wzorem do naśladowania. To, że podejmował pan wciąż nowe inicjatywy, realizował nowe zadania, było też takim wskazaniem dla mnie i trochę tym zaraziłam – dziękowała A.Nowak – Myślę, że do wzorca nigdy nie dorosnę, nie mniej jednak tutaj pana zasługi na gruncie ożywiania takiej działalności społecznej w Przemyślu są niezaprzeczalne i godne do naśladowania. Dzisiaj takich postaw nie ma, rzadko się je spotyka.

Dziękując za otrzymane odznaczenie, Zdzisław Konieczny powiedział, wierzę, że pani dyrektor, która pełni tą funkcję przyczyni się do jeszcze większego wzrostu znaczenia archiwistów w tym środowisku. Zaskakują organizowane wystawy, odczyty, spotkania z młodzieżą, sesje, które organizuje w tym krótkim okresie sprawowania tej ważnej funkcji.

Jak zaznaczył nagrodzony przemyślanin o pracy Archiwum świadczy zarówno dyrektor jak i jego załoga.