Odprawa w przemyskiej komendzie Straży Granicznej

13 marca 2014

Dwunastego marca, w przemyskiej komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej miała miejsce druga część odprawy rocznej. Podczas spotkania omówiono zadania służbowe zrealizowane w 2013 roku oraz plany na rok bieżący.

W odprawie przewodniczył płk SG Waldemar Skarbek-Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Wzięli w niej udział Komendanci z granicznych placówek SG, naczelnicy Wydziałów i kierownicy, kapelani oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Na początku spotkania podziękowano odchodzącym ze służby komendantom dwóch placówek, płk SG Krzysztofowi Dyl i Andrzejowi Siwcowi. Obaj otrzymali replikę szabli oficerskiej oraz tabliczki pamiątkowe.

Pierwsza część odprawy dotyczyła tematyki nowej ustawy o cudzoziemcach, która wejdzie w życie w maju. Zakłada ona ujednolicenie procedur ubiegania się o zezwolenie na pobyt i pracę, wprowadza uprawnienia Straży Granicznej do prowadzenia postępowań dotyczących handlu ludźmi.

Kolejno omówiono zagadnienia dotyczące działalności: logistycznych, kadrowych,kontrolnych, operacyjno-śledczych i granicznych.

Dokładniej skupiono się na ochronie granicy państwowej oraz kontroli ruchu granicznego.

W nawiązaniu do obecnej sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej Zastępca Komendanta oddziału płk SG Robert Goroz podkreślił, że w chwili obecnej sytuacja jest stabilna, odprawy odbywają się na bieżąco,a liczba uchodźców jest minimalna.