Jeden dzień z życia kobiety

13 marca 2014

Dwunastego marca w Klubie „Niedźwiadek” wystąpiła młodzież z Klubu V Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu. Zaprezentowała ona program estradowy pt.: „Jeden dzień z życia kobiety”.

Do występu ze specjalnie na ten dzień przygotowanym programem młodzież przygotowały instruktorki : Elżbieta Bernatek oraz Anna Jakubiak.

Klub mieści się w kompleksie Jednostki Wojskowej w Przemyślu. Swoją działalność prowadzą w nim : biblioteka oświatowa, amatorskie zespoły artystyczne, koła zainteresowań, Wojskowy Oddział PTTK. Młodzież należąca do Klubu rozwija w nim swoje zdolności, realizuje zainteresowania, pogłębia wiedzę, a wszystko to przy pomocy wykwalifikowanych instruktorów.