Od dziś zakaz wstępu na cmentarze i trawniki. Znowu błąd?

16 kwietnia 2020

Od dzisiaj obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie dotyczące ograniczeń w korzystaniu z terenów zielonych.

Niestety, jak wykazali to już dziennikarze i prawnicy, znowu w gorączce walki z koronawirusem wkradł się błąd. Chodzi o fragment rozporządzenia, który mówi, że zakaz wstępu obowiązywać będzie od dzisiaj na:

pełniące funkcje publiczne i pokrytych roślinnością tereny zieleni, w rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471), a także plaże.

Jak zauważono, w myśl ustawy taki zapis dotyczy także cmentarzy i trawników przy jezdni. Oznaczać by to mogło zakaz wstępu na cmentarz nawet w przypadku pogrzebu. Ponadto od dziś, ponieważż zgodnie z rozporządzeniem zakazany jest także wstęp na trawniki przy drogach, należałoby bacznie uważać wyprowadzając psa na spacer, by nie zostać ukaranym przez policjanta.

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński po tym, gdy wykryto zapis zakazujący wstępu na cmentarze, zapowiedział wprowadzenie poprawki do przepisów. Dopóki jednak błąd nie zostanie usunięty, można zostać ukaranym mandatem za wstęp na cmentarz i trawnik przed blokiem.  

Poniżej tekst rozporządzenia i fragment ustawy.