Obywatele Ukrainy nielegalnie zbierali maliny

15 września 2016

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Medyce przeprowadzili kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców w jednym z gospodarstw rolnych w gminie Chłopice (pow. jarosławski). Przy zbiorze malin ujawniono 9 obywateli Ukrainy, którzy pracowali bez zezwolenia.

Obywatele Ukrainy – sześć kobiet i trzech mężczyzn w wieku od 21 do 52 lat pracowali bez zezwolenia, dodatkowo troje z nich przebywało na podstawie zezwolenia MRG (małego ruchu granicznego), które wyklucza całkowicie możliwość podjęcia zatrudnienia.

Każdemu cudzoziemcowi zza wschodniej granicy wręczono decyzję o zobowiązaniu do dobrowolnego opuszczenia terytorium Polski z jednoczesnym zakazem wjazdu na okres 1 roku.

Sankcje dotkną także nieuczciwego pracodawcę, któremu grozi grzywna nie mniejsza niż 3.000 zł. W tej sprawie zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Jarosławiu.

Prowadzone przez Straż Graniczną kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców potwierdzają, że w dalszym ciągu pomimo czytelnych przepisów w tej sprawie, zarówno pracodawcy powierzają nielegalne wykonywanie pracy cudzoziemcom, jak i sami cudzoziemcy ją wykonują.