Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału SG wspierają granice Unii Europejskiej

15 września 2016

Czternastu funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej przebywa aktualnie w państwach na południu Europy ochraniając granice zewnętrzne Unii Europejskiej.

Tydzień temu, czterech funkcjonariuszy BiOSG wyjechało na granicę macedońsko-grecką, w miniony poniedziałek kolejnych dwóch na granicę węgiersko-serbksą. Pozostali pełnią służbę w Grecji, Bułgarii i Hiszpanii.

Przebywający na misjach funkcjonariusze, wspólnie ze służbami państw ich goszczących, patrolują granicę zewnętrzna UE zapobiegając nielegalnemu przekraczaniu tzw. zielonej granicy.

Posiadają ze sobą pojazdy służbowe, broń, podstawowe środki przymusu bezpośredniego i specjalistyczny sprzęt do ochrony granicy m.in. kamery termowizyjne, gogle noktowizyjne i lornetki. Oprócz ochrony granicy południowej, funkcjonariusze także rejestrują wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej i badają autentyczność dokumentów.

W misji, oprócz pograniczników z Bieszczadzkiego Oddziału SG uczestniczą funkcjonariusze z całej Polski, łącznie ponad sto dwadzieścia osób.