Obchody Trzeciego Maja w Przemyślu okiem obiektywu

Zdjęcia z uroczystych obchodów trzeciomajowych na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu.