Obchody Trzeciego Maja w Przemyślu okiem obiektywu

5 maja 2014

Zdjęcia z uroczystych obchodów trzeciomajowych na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu.