Ponad 1300 stypendiów dla podkarpackich uczniów

5 maja 2014

4,8 mln zł, to kwota jaką otrzymają stypendyści szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na Podkarpaciu, w roku szkolnym 2013/2014. Zarząd Województwa Podkarpackiego 29 kwietnia podczas posiedzenia przyznał 1340 stypendiów.

O stypendium ubiegało się 1858 uczniów z naszego województwa. 1340 zostało ono przyznane, z czego 40 % trafi do uczniów gimnazjum, a pozostałe 60 % otrzymają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.Stypendium dla jednej osoby wyniesie 3,600 zł.

Listy rankingowe zostaną wysłane do szkół, będą również dostępne na stronie internetowej wrota.podkarpackie.pl

Stypendia przyznano w ramach projektu „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014”. Program ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

fot. wikimedia commons