Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu

11 stycznia 2017

Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu organizowane są już od dziewięciu lat. W Przemyślu odbędą się w dniu 25 stycznia.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu jest prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec z Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2012 r. włączył się w ich organizację także IPN Oddział w Rzeszowie. W bieżącym roku obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu odbywają się na Podkarpaciu w 38 miejscowościach. Zaczynają się od 23 stycznia i trwają do 27 stycznia 2017 r. Tradycyjnie już główne uroczystości odbędą się 27 stycznia 2017 r. w Rzeszowie na cmentarzu żydowskim i na Uniwersytecie. Na obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu odbędą się prelekcje i wykłady historyków, sesje naukowe poświęcone Zagładzie, stosunkom polsko-żydowskim i kulturze żydowskiej, pokazy filmów o tematyce związanej z Holocaustem, wystawy okolicznościowe, koncerty, prezentacje wspomnień ocalonych z Zagłady oraz spotkania ze świadkami historii. Wśród gości, którzy przybędą na obchody są dawni mieszkańcy Podkarpacia ocaleni z Holocaustu, ich potomkowie z Izraela i USA oraz historycy.

W Przemyślu obchody odbędą się w dniu 25 stycznia.

Program :

9:30-10:00 uczczenie pomordowanych Żydów z przemyskiego getta pod pomnikiem przy ul.Kopernika 14

10:30-11:00 otwarcie wystawy „Nawet zły pokój jest lepszy niż dobra wojna”, Archiwum Państwowe w Przemyślu

11:00-15:00 sesja naukowa z udziałem m.in. świadków wydarzeń z lat 1939-1945, Archiwum Państwowe w Przemyślu

15:30-16:30 spacer po żydowskim Przemyślu, początek zwiedzania przemyski Rynek

17:00-18:00 promocja dziennika Reni Spiegel, ogłoszenie wyników Drugiego Konkursu Poetyckiego im.Reni Spiegel dla młodzieży polskojęzycznej z całego świata, zwiastun filmu „Przemyśl-niespełnione marzenia”

18:00-18:30 spektakl „Pamiętnik Blumki”, w wykonaniu Grupy Teatralnej „Mała Garderoba”, Centrum Kulturalne ul.Konarskiego 9