Obchody Dnia Służby Celnej odbyły się także w Przemyślu [Galeria]

26 września 2016

W Przemyślu odbyły się obchody Dnia Służby Celnej połączone z 90. rocznicą powołania do życia Urzędu Celnego w naszym mieście.

Poniedziałkowe obchody rozpoczęto od odsłonięcia tablicy pamiątkowej na frontonie dworca PKP, gdzie po II wojnie światowej mieściła się siedziba urzędu. Ufundowali ją funkcjonariusze, pracownicy, emeryci i renciści Izby Celnej i Urzędu Celnego w Przemyślu.

Następnie odbyła się msza św. w Kościele oo. Karmelitów, po której nastąpił przemarsz na uroczystą zbiórkę w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.

Dzisiejsze obchody Dnia Służby Celnej mają dla nas wyjątkowy charakter ponieważ połączone są z rocznicą 90 -lecia powstania Urzędu Celnego w Przemyślu – mówi rachm. Edyta Chabowska, młodszy ekspert Służby Celnej – W holu gmachu zaprezentowana została wystawa przedmiotów o wartości historycznej, zatrzymanych przez Służbę Celną podczas prób przemytu. Przedstawiono także zdjęcia i ciekawe przedmioty związane z historią tej formacji, m.in. repliki mundurów z lat 30-tych i 60-tych, plombownicę z okresu II RP, służbowe dystynkcje, historyczne dokumenty celne czy też but przemytnika złotych monet z lat 50-tych XX wieku, chwytak do wyciągania worków z przemytem itd.

Podczas uroczystości w Muzeum można było również obejrzeć czasową wystawę malarstwa funkcjonariuszy Izby Celnej w Przemyślu : Wioletty Tarczyńskiej, Marzeny Walickiej- Kani oraz Adama Lewandowskiego.

Dzisiejsze obchody zostały połączone z zaakcentowaniem działań Służby Celnej na polu ochrony zabytków. Przekazano 14 obrazów olejnych stacji drogi krzyżowej. Cieszymy się, że takie konsekwencje były tej całej sytuacji i że zgodnie z dyspozycją sądu i wojewódzkiej pani prokurator mogliśmy przekazać te cenne dzieła sztuki z XVIII w na potrzeby Muzeum i przyszłych zwiedzających – mówi młodszy inspektor celny Jadwiga Zenowicz, dyrektor Izby Celnej w Przemyślu – Eksponaty przekazujemy systematycznie. Korzystamy również z gościnności Muzeum, które na czas całego procesu sądowego przechowuje nam te dzieła sztuki. Obrazy zostały zatrzymane podczas kontroli celnej, na przejściu granicznym w Korczowej, w 2014 r.

Podczas składania życzeń funkcjonariuszom szef Służby Celnej Marian Banaś, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, podziękował im za ich patriotyczną postawę w czerwcu tego roku, kiedy niektórzy związkowcy nawoływali aby przyłączyć się do protestów. 4,5 tysiąca funkcjonariuszy nie poszło wówczas do pracy, wy daliście wyraz najgłębszej postawy patriotycznej jako pracownicy mundurowi. Służba to przede wszystkim poświęcenie dla dobra wspólnego, dla ojczyzny. Ten mundur, który nosicie, to jest rzeczywiście mundur zasłużony – powiedział M.Banaś.

Życzę państwu dużo siły i wytrwałości w pełnieniu tej zaszczytnej służby, jakże ważnej i potrzebnej naszej ojczyźnie. Życzę abyście doczekali mądrych i dobrych decyzji podejmowanych przez parlament, rząd dotyczących waszych losów – mówił dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej Jan Jarosz.

Na ziemi przemyskiej istnienie królewskiej komory celnej odnotowano już w XV w. Brak informacji bezpośrednich, jednak badacze szacują wartość dzierżawy ceł przemyskich na kilkaset grzywien. Ówczesny celnik otrzymywał jedną grzywnę (równowartość jednego konia) po czterech miesiącach pracy.

W okresie zaborów w Przemyślu funkcjonował austriacki urząd celny, nadzorujący obrót pocztowy. W 1926 r., po raz pierwszy po odzyskaniu niepodległości, w rozporządzeniu ministra skarbu wymieniony został Urząd Celny I klasy w Przemyślu. W roku 1939 przemyski urząd obejmował szesnaście powiatów i liczył dwunastu pracowników.

W dniu 16 kwietnia 1946 r., nastąpiła oficjalna restytucja Urzędu Celnego w Przemyślu i ustalenie jego właściwości miejscowej na terenie ówczesnego województwa rzeszowskiego. Siedziba urzędu znajdowała się wówczas w pomieszczeniach budynku dworca kolejowego na stacji Przemyśl Główny. W roku 1947 obsada urzędu liczyła 68 osób. Po przeniesieniu do budynków stacyjnych w Żurawicy Rozrządowej 5 marca 1956 r., przemyski urząd został przekształcony na Urząd Celny w Żurawicy i w tym stadium organizacyjnym przetrwał blisko 16 lat.

1 stycznia 1972 r. Urząd Celny w Przemyślu wrócił na mapę miasta, a jego siedzibą ponownie zostały pomieszczenia na dworcu Przemyśl Główny.

1 maja 2016 r. minęło czternaście lat od powstania Izby Celnej w Przemyślu, stworzonej na bazie zasobów kadrowych i lokalowych Urzędu Celnego w Przemyślu. 28 maja 2003 r., oddano do użytku nową siedzibę Izby Celnej w Przemyślu. Urząd Celny w Przemyślu nie zniknął jednak z mapy Podkarpacia, a dodatkowo powołano wówczas do istnienia urzędy w Rzeszowie i Krośnie oraz w Stalowej Woli i Zamościu. Do dziś Izbie Celnej w Przemyślu podlegają krośnieński, rzeszowski i przemyski urząd celny.

W województwie podkarpackim w szeregach Służby Celnej zatrudnionych jest obecnie 1309 osób. W strukturach Izby Celnej w Przemyślu funkcjonuje 3 urzędy celne : w Krośnie, Przemyślu i Rzeszowie oraz 13 oddziałów celnych. Działa tu Laboratorium Celne – 1 z 5 w całym kraju.

Anna Fortuna

no images were found