Nowy wicewojewoda podkarpacki

14 stycznia 2015

Województwo Podkarpackie ma nowego wicewojewodę. Od 13 stycznia funkcję tą pełni Grażyna Borek.

Funkcję nowego wicewojewody Podkarpackiego pełni teraz Grażyna Borek. Będzie ona nadzorować pracę wydziałów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Podczas spotkania z dyrektorami wszystkich wydziałów wojewoda zapoznała się z priorytetami na 2015 r.

Grażyna Borek posiada tytuł magistra socjologii i 34 – letnie doświadczenie zawodowe. Pracowała w jednostkach informacyjnych, edukacyjno-szkoleniowych i doradczych na rzecz rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. G.Borek była również radną Gminy. Obecnie działa w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Bażanowsko – Jaćmierskiej oraz w Lokalnej Grupie Działania „Dorzecze Wisłoka”.