Nowa prezes stowarzyszenia Linia 102. Karol Gajdzik złożył rezygnację.

10 czerwca 2019

3-go czerwca dotychczasowy prezes stowarzyszenia Linia 102 Karol Gajdzik złożył dymisję z zajmowanego stanowiska i równoczesną prośbę o skreślenie z listy członków stowarzyszenia. Według wiceprezesa stowarzyszenia Wacława Majki nie oznacza to zawieszenia działalności, a wręcz przeciwnie, członkowie Linii 102 zapowiadają nową energię w swych poczynaniach.

Z wymowy komentarzy na popularnym profilu społecznościowym wynika, że rozstanie prezesa ze stowarzyszeniem prawdopodobnie odbyło się w dość nerwowych okolicznościach. Nowym prezesem Linii 102 została młoda członkini stowarzyszenia Aleksandra Majka. Nowa prezes, która z wykształcenia jest logistykiem transportu, zapowiada, że da z siebie wszystko, by stowarzyszenie dalej się rozwijało.

czytaj także: Pomóżmy Linii 102

Linia 102 zyskała rozgłos zorganizowaną w 2016 roku akcją Siekierezada, która polegała na oczyszczeniu torów kolejowych z Przemyśla do granicy państwa w Malhowicach. Organizatorzy akcji w ten sposób zwrócili uwagę opinii publicznej na swój pomysł reaktywacji połączeń kolejowych z Przemyśla w Bieszczady przez Ukrainę dawną linią nr 102. Zdaniem entuzjastów reaktywacja takiego połączenia  byłaby potężnym bodźcem dla rozwoju turystyki w Przemyślu.

Oprócz Siekierezady Linia 102 angażowała się w różne mniejsze akcje m.in. uruchomiła przejazdy drezyną do granicy kolejowej w Malhowicach. Ostatnio w udostępnionych przez kolej wagonach stojących na bocznicy przy ulicy Mickiewicza członkowie stowarzyszenia utworzyli oryginalną kawiarenkę.