Nowe stanowisko miejskie dla byłego członka Regia Civitas

31 marca 2016

Były członek Stowarzyszenia dla Przemyśla – Regia Civitas wygrał konkurs na stanowisko Głównego Specjalisty – Pełnomocnika Prezydenta ds. Obrony Terytorialnej. Do konkursu zgłosiło się trzech kandydatów.

Do końca lutego można było składać oferty na konkurs o stanowisko Głównego Specjalisty – Pełnomocnika Prezydenta ds. Obrony Terytorialnej. Do konkursu zgłosiło się trzech kandydatów, jednym z nich był były członek Stowarzyszenia dla Przemyśla – Regia Civitas Maciej Szeremeta i to właśnie on wygrał konkurs.

Maciej Szeremeta uzyskał największą liczbę punktów, tj.80 na 90 możliwych, spełnił wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze – czytamy w uzasadnieniu wyniku naboru. Maciej Szeremeta jest magistrem prawa oraz posiada doświadczenie w zarządzaniu ludźmi.

Osoba aplikująca na to stanowisko miała m.in. posiadać wyższe wykształcenie, doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, przeszkolenie z zakresu samoobrony, technik i taktyki interwencji, a także stopień wojskowy co najmniej podoficera w służbie czynnej lub rezerwy.

Pełnomocnik ds. obrony terytorialnej będzie inicjował i koordynował działania jednostek organizacyjnych urzędu miasta w zakresie współpracy ze społecznymi organizacjami pro obronnymi, współpracował z pełnomocnikiem ministra obrony narodowej do spraw utworzenia obrony terytorialnej oraz ze służbami mundurowymi w zakresie obrony terytorialnej na terenie miasta. Do zadań tego specjalisty należeć będzie też m.in. współorganizowanie przedsięwzięć patriotycznych, opracowywanie i aktualizowanie dokumentów związanych z funkcjonowaniem obrony terytorialnej na terenie miasta.

W trakcie trwania konkursu, w mieście krążyły pogłoski iż stanowisko, to obejmie były komendant główny Straży Granicznej, generał Dominik Tracz.

Anna Fortuna