Nowe ograniczenia w przemieszczaniu się i w pracy Urzędu Miejskiego

25 marca 2020

We wtorek 24 marca br. premier Mateusz Morawiecki poinformował o konieczności wprowadzenia w Polsce kolejnych zasady, które mają zapewnić większe bezpieczeństwo przed rozprzestrzenianiem koronawirusa SARS-CoV-2 w naszym kraju.

Od wtorku (24 marca) do 11 kwietnia br. obowiązuje:

  • zakaz wychodzenia z domu poza koniecznymi sytuacjami (gdy idziemy do pracy, sklepu, na spacer z psem, do apteki);
  • zakaz poruszania się w towarzystwie więcej niż jednej osoby (zakaz nie dotyczy rodzin);
  • w środkach komunikacji publicznej można zajmować tylko co drugie miejsce siedzące;
  • w obrzędach liturgicznych (m.in. w mszach świętych i pogrzebach) może uczestniczyć do pięciu osób – do wskazanego limitu nie  są wliczane osoby sprawujące te obrzędy.

Wszyscy, którzy złamią jeden z powyższych zakazów, muszą liczyć się z karami pieniężnymi (nawet do 5 tysięcy złotych).

Po ogłoszeniu powyższych postanowień, wiele osób zaczęło się zastanawiać, czy swobodnie można będzie wyjść na spacer do parku lub lasu, pobiegać czy jeździć na rowerze, bez narażania się na karę. Jak podaje strona rządowa gov.pl:

Przepisy odnoszą się do niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć spacer czy wyjście do lasu, ale z zachowaniem ograniczeń odległości oraz limitu przemieszczających się osób (maksymalnie dwie osoby, z wyłączeniem rodzin).  Zalecamy, aby ograniczać tego typu wyjścia do niezbędnego minimum.   

Ograniczenia dotyczą natomiast placów zabaw, które są miejscem gromadzenia się różnych osób, a tym samym wysokiego ryzyka zakażenia.

oraz 

Przepisy pozwalają wychodzić z domu m.in. w celu realizacji niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć np. jednorazowe wyjście w celach sportowych. Należy jednak pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od innych oraz o tym, że powinniśmy uprawiać sport w grupie maksymalnie dwuosobowej (nie dotyczy to jednak rodzin).

Możliwość wyjścia na spacery czy bieganie dotyczy tylko i wyłącznie osób, które nie są objęte kwarantanną!

Również od wtorku 24 marca do 11 kwietnia br. włącznie Urząd Miejski w Przemyślu będzie zamknięty dla interesantów. Osoby, które mają do załtwienia sprawy urzędowe, proszone są o kontakt telefoniczny. 

Wykaz numerów telefonów znajduje się TU.

 

Zdjęcie wyróżniające – www.gov.pl