Nowe mieszkania komunalne w Przemyślu

29 sierpnia 2016

Już niedługo nowe lokale komunalne przy ul.Tarnawskiego trafią do najbardziej potrzebujących mieszkańców Przemyśla.

W 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Gminą Miejską Przemyśl o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie kosztów przedsięwzięcia „Adaptacja budynków przy ul.Tarnawskiego 13 i 15 w Przemyślu na lokale komunalne”. Przeprowadzone prace remontowe objęły kompleksową wymianę instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej. Wykonano także nową instalację grzewczą mieszkań i instalację teletechniczną. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nowe pokrycie dachu, izolację termiczną ścian zewnętrznych wraz z nową wyprawą tynkarską i kolorystyką. W ramach prac zagospodarowano również teren, w tym wykonano zieleń urządzoną, parking, plac zabaw, wiaty na kontenery i oświetlenie zewnętrzne.

Wartość inwestycji wyniosła 3 490 000 zł.

Wkrótce nowe lokale zostaną oddane w ręce najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta.