Porządne studia w Przemyślu? Tak, w PWSW

29 sierpnia 2016

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu powstała w 2001 roku ( początkowo pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ). Jest placówką edukacji wyższej, położoną w Przemyślu, w pobliżu granicy z Ukrainą. Przemyśl jest miastem z bogatymi tradycjami, stykały się tu przez wieki wpływy cywilizacji zachodniej i wschodniej, co znajduje odzwierciedlenie w historii i architekturze miasta. Od początku jego istnienia obok Polaków i Ukraińców osiedlali się tu Żydzi, Niemcy, Węgrzy, Ormianie, Włosi, Szkoci, Irlandczycy i Francuzi.

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu odnosi się do wielowiekowych ,starych tradycji otwartości i tolerancji regionu. Poprzez edukację studentów w dziedzinach nauk humanistycznych i technicznych, PWSW daje solidne wykształcenie, użyteczne na polskim i europejskim rynku pracy oraz odgrywa ważną kulturotwórczą rolę w regionie pogranicza Polski południowo-wschodniej, na granicy z Unią Europejską.

Kolegium Techniczne-HDR(1)_Default

Uczelnia usytuowana jest w urokliwym parku Lubomirskich w dzielnicy Bakończyce. Tam też zlokalizowane są wszystkie budynki dydaktyczne campusu związane z kształceniem w zakresie nauk humanistyczno – społecznych. Są to : dawny Pałac Lubomirskich, Kolegium Nowe, Kolegium Wschodnie z Aulą Uczelnianą .Campus został rozbudowany poza terenem parku o Kolegium Techniczne ( oddane do użytku w 2012r.) z nowoczesnymi laboratoriami przedmiotowymi dla kierunków technicznych , nową bibliotekę i akademik.

Studenci PWSW mają możliwość zamieszkania w nowoczesnym domu studenckim. Na terenie całego campusu PWSW istnieje bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu poprzez WiFi. Drugim źródłem jest sieć przewodowa, zlokalizowana w pracowniach, salach dydaktycznych, gabinetach oraz domu akademickim. Obiekty campusu przystosowane są w całości dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dzień Nauki

Baza dydaktyczna PWSW została rozbudowana i zmodernizowana dzięki absorpcji funduszy unijnych w ramach projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka ,pt. „Rozbudowa bazy dydaktycznej- campusu PWSW w Przemyślu „(2007-2013) i została sfinalizowana z końcem 2013 r.

Kadra akademicka PWSW to profesorowie, doktorzy oraz inżynierowie o uznanym w kraju i na świecie autorytecie, również z cenionych uniwersytetów i politechnik w kraju m. in. z Krakowa, Lublina, Rzeszowa.

Forum Ekonomiczne w Krynicy

W ramach programu ERASMUS studenci mogą odbywać część studiów na uczelniach zagranicznych (w Austrii, Belgii, Grecji, Chorwacji, Portugalii, Słowacji, Turcji, Hiszpanii).

Studenci zdobywają doświadczenia zawodowe uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych konferencjach i wystawach gospodarczych, m. in. w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Krynicy, a także podczas praktyk na uczelniach ukraińskich (w Czerniowcach, Iwano-Frankowsku, Kamieńcu Podolskim, Ostrogu).

Pracownia automatyki

Studenci, pragnący realizować swoje pasje, mogą udzielać się w kołach naukowych, pismach studenckich, wolontariacie oraz rozwijać sportowe zamiłowania w Klubie Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego (AZS oferuje m. in. koszykówkę, unihokej, futsal, siatkówkę, turystykę, kulturystykę, żeglarstwo). Warto wspomnieć o klubie studenckim „Enigma”, w którym odbywają się różnego typu imprezy, m. in.: dyskoteki, zabawy, koncerty, wernisaże czy spotkania autorskie. 

Warsztaty kulinarne ze studentami z Turcji

Obecnie uczelnia oferuje następujące kierunki kształcenia:

Filologia angielska
– specjalizacja biznesowo-translatorska

Filologia polska
– język-media-kultura

Lingwistyka stosowana (język angielski i ukraiński)
– specjalizacja biznesowo-translatorska

Historia
– turystyka międzynarodowa
– specjalność nauczycielska

Politologia
– bezpieczeństwo publiczne
– europejska administracja publiczna
– zarządzanie firmą europejską

Socjologia:
– specjalność celna,
zarządzanie zasobami ludzkimi i rynek pracy
– profilaktyka społeczna i resocjalizacja
– zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządu terytorialnego

Stosunki międzynarodowe
– bezpieczeństwo międzynarodowe
– biznes międzynarodowy

Architektura wnętrz
– projektowanie architektury wnętrz sakralnych
– projektowanie architektury wnętrz ogrodowych i krajobrazu
– projektowanie i rekonstrukcja wnętrz zabytkowych

Projektowanie graficzne
– specjalność ogólna

Bezpieczeństwo i produkcja żywności:
– technologia żywności
– gastronomia
– dietetyka

Inżynieria środowiska
– specjalność ogólna

Inżynieria transportu i logistyki
– specjalność ogólna

Mechatronika
– specjalność ogólna