Niewykluczone podpalenie. Pożary w popularnej restauracji i w cukierni na Rynku

23 maja 2019

Dzisiaj w nocy w okolicach 2-giej wezwano Straż Pożarną do pożaru popularnej restauracji na przemyskim Rynku. Straż została zaalarmowana przez mieszkańców z budynku Rynek 6, którzy poczuli w nocy dym. Paliło się także w niedalekiej cukierni.

Ogień ugaszono, a na miejscu oprócz Straży Pożarnej pracowała Policja. Akcji przyglądali się mieszkańcy kamienicy. Spłonęła część podestu ogródka letniego restauracji.

Restauracja należy do znanego w Przemyślu przedsiębiorcy, którego nazwisko pojawiało się  w przestrzeni medialnej m.in. w kontekście konfliktu z lokatorami kamienicy, w której prowadzona jest restauracja i związków z byłym prezydentem R. Chomą. Oszklony ogródek letni, który stoi przed restauracją także był przedmiotem wątpliwości prawnych – przez kilka lat funkcjonował bez zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. W tym roku przedsiębiorca uzyskał zgodę na postawienie konstrukcji w okresie letnim.

Pobliską cukiernia także posiada związki z przedsiębiorcą. Jej właścicielem jest córka właściciela restauracji. Poproszona o odniesienie się do wydarzeń, odmówiła komentarza. Na razie nie wiadomo, kto ewentualnie stoi za możliwymi podpaleniami.