Nieudany przemyt ikon i innych antyków

11 kwietnia 2014

Na przejściu granicznym w Korczowej celnicy przechwycili ponad 100 przedmiotów o charakterze zabytkowym. Próbował je przemycić mieszkaniec Kijowa podróżujący autobusem.

8 kwietnia podczas szczegółowej kontroli wjeżdżającego do Polski autokaru na ukraińskich numerach rejestracyjnych, celnicy wykryli niezgłoszone przedmioty ( 103 szt.). Wśród nich były ikony, rzeźby, medale, odznaczenia, a także popiersia Lenina. Mieszkaniec Kijowa będący ich właścicielem, tłumaczył, że kupił je na kijowskiej giełdzie. Najprawdopodobniej chciał je przewieźć do krajów Europy zachodniej.

Przedmioty trafiły do magazynu Celnego w Korczowej. Służba Celna wszczęła postępowanie w tej sprawie.

Jeśli zostaną one uznane za zabytek i otrzymają orzeczenie przepadku na rzecz Skarbu Państwa wówczas konserwator zabytków zadecyduje do jakiego muzeum będą mogły trafić.