Niemal połowa przesyłek z zagranicy, jakie odbierają przemyślanie, to telefony komórkowe

25 lutego 2017

Funkcjonariusze Służby Celnej z Przemyśla notują duży wzrost ilości telefonów komórkowych przesyłanych pocztą. Celnicy weryfikują wartość przesyłek oraz kwestię bezpieczeństwa produktów, które w wielu przypadkach nie spełniają wymogów i zgodnie z przepisami UE nie mogą być wprowadzone na polski rynek.

W ostatnich miesiącach funkcjonariusze Służby Celnej kontrolujący przesyłki w obrocie pocztowym w Przemyślu notują duży wzrost ilości sprowadzanych do kraju telefonów komórkowych. W grudniu ubiegłego roku zarejestrowali tu blisko 12 tys. przesyłek, a od początku tego roku liczba ta przekroczyła 10 tys. przesyłek. Ok 40 % tegorocznych przesyłek to paczki z telefonami komórkowymi.

W trakcie weryfikacji wartości sprowadzanych telefonów, w wielu przypadkach znajduje się deklaracja celna nadawcy przesyłki, w której wartość towaru wynosi poniżej 45 Euro (do równowartości tej kwoty przesyłki zwolnione są z należności przywozowych), podczas gdy faktyczna wartość przesyłanego towaru jest znacznie wyższa i wynosi np. ponad 1 tys. złotych za jedno urządzenie.

Kontrola w zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa najczęściej wykazuje np. brak właściwego oznaczenia czy posiadania odpowiednich deklaracji. Zgodnie z unijną dyrektywą wszystkie urządzenia komunikacji radiowej lub wytwarzające fale radiowe muszą posiadać oznaczenia CE, zarówno na wyrobie jak i opakowaniu. Od początku tego roku funkcjonariusze celni skierowali do Urzędu Komunikacji Elektronicznej blisko 150 wniosków o wydanie opinii. W dotychczasowych odpowiedziach Urząd stwierdzał najczęściej: brak oznakowania CE na wyrobie i opakowaniu, brak deklaracji zgodności, brak instrukcji obsługi i informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania w języku polskim, brak nazwy producenta oraz pocztowego adresu kontaktowego producenta w języku polskim, co oznacza że wyrób nie spełnia zasadniczych lub innych wymagań.

Takie produkty nie mogą zostać zwolnione przez Służbę Celną do procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu. Niespełniające wymogów urządzenia tj. telefony komórkowe mogą okazać się niebezpieczne w użytkowaniu np. zapalenie się telefonu czy wybuch baterii przy ładowaniu.