Na uroczystej naradzie Prezydent Przemyśla nadał funkcje nowym dyrektorom szkół [zdjęcia]

31 sierpnia 2017

W dniu 30 sierpnia, w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, odbyła się uroczysta narada związana z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018. Podczas spotkania 11 nauczycieli odebrało akty mianowania.

Podczas środowej uroczystej narady prezydent miasta Przemyśla Robert Choma wręczył akty powierzenia funkcji 14 dyrektorom jednostek oświatowych, którzy rozpoczynają kadencję z dniem 1 września br., a także podziękowania dla 4 dyrektorów, którzy kończą w tym roku szkolnym pełnienie swoich  funkcji. Wręczone zostały również  4 nominacje na stanowiska doradców metodycznych, a 11 nauczycieli odebrało akty mianowania oraz złożyło ślubowanie.

Podczas spotkania włodarz miasta podsumował organizację obecnego roku szkolnego, podkreślając osiągnięcia przemyskich szkół oraz przedstawił istotne informacje dotyczące roku szkolnego 2017/2018.

W nadchodzącym roku szkolnym, do wszystkich oddziałów przedszkoli i szkół w Przemyślu uczęszczać będzie łącznie ok 10 450 uczniów, to jest około 100 mniej niż w roku ubiegłym. Liczba etatów nauczycielskich wyniesie ok 1216, tj. 28 etatów mniej w porównaniu do roku ubiegłego. Wszystkim nauczycielom gimnazjum udało się zapewnić pracę.

Obecnie prowadzone są działania zmierzające do zakończenia działalności gimnazjum, w ich ramach m.in. dostosowywane są obiekty szkolne do potrzeb wynikających z reformy, wyposażane pracownie. Przemyski magistrat na sfinansowanie pomocy dydaktycznych zabezpieczył kwotę w wysokości 467 tys. zł.

Anna Fortuna