Na przejściach granicznych odbyło się spotkanie służb granicznych z koordynatorami Światowych Dni Młodzieży

13 maja 2016

W dniu 12 maja, na przejściach granicznych w Budomierzu, Korczowej i Medyce miało miejsce spotkanie służb granicznych z przedstawicielami diecezji i katolickimi koordynatorami Światowych Dni Młodzieży na Podkarpaciu. Celem spotkania było przedstawienie planowanych rozwiązań dla pielgrzymów, którzy w lipcu będą przekraczać polsko-ukraińską granicę jadąc na spotkanie z papieżem.

Spotkanie rozpoczęło się od narady na przejściu granicznym w Budomierzu, gdzie zastępca komendanta BiOSG płk SG Robert Rogoz omówił planowane na poszczególnych przejściach granicznych z Ukrainą rozwiązania organizacyjne. Na każdym z podkarpackich przejść granicznych zaprezentowano m.in. dedykowane dla pielgrzymów specjalne pasy odpraw. Na czas wizyty papieża będą one oznaczone na tablicach ledowych (logo ŚDM). Również, samochody i autokary z pielgrzymami, powinny posiadać za przednią szybą logotyp ŚDM. Omówiono też zasady przekraczania granicy przez pielgrzymów z Ukrainy i wymagane dokumenty.

W trakcie spotkania podinsp. Mirosława Zapołoch naczelnik Wydziału Obsługi Przedsiębiorców omówiła m.in. przepisy celne związane z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi, w szczególności zaprezentowano towary objęte ograniczeniami i zakazami celnymi.

Natomiast, przedstawicielka Konsulatu RP we Lwowie przybliżyła prowadzoną w Konsulacie procedurę związaną z uzyskaniem wiz przez pielgrzymów na Ukrainie.

W spotkaniu, oprócz przedstawicieli diecezji i służb uczestniczyli także przedstawiciele Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Policji i służb weterynaryjno-sanitarnych.

Na koniec spotkania, wszystkich gości zaproszono do rekonesansu po przejściach granicznych i tam zaprezentowano planowane na ŚDM rozwiązania.