Na Budach powstanie najbardziej zaawansowane rondo w Przemyślu

13 listopada 2016

W przyszłym roku na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej, Jana III Sobieskiego, Armii Krajowej, Podpułkownika Kazimierza Gurbiela powstanie rondo. To długo wyczekiwana inwestycja przede wszystkim przez okolicznych mieszkańców, o którą zabiegał Zarząd Osiedla Krakowskie.

W ostatnich dniach otwarte zostały oferty, które złożyli do przetargu przemyskiemu ZDM-owi potencjalni wykonawcy. Budowa ronda po wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy formalnie powinna ruszyć w tym roku, a zakończyć się na początku drugiego półrocza 2017 r. Jest to inwestycja współfinansowana przez samorząd miasta Przemyśla i PKN ORLEN.

Wielokrotnie w budżecie miasta Przemyśla były zabezpieczane środki na ten cel. Inwestycja nie ruszała z bardzo prostej przyczyny, od bodajże 4 lat, a 3 na pewno prowadziliśmy rozmowy z PKN ORLEN na temat współfinansowania tej inwestycji. Umowa zakłada partycypację ORLEN w tej inwestycji na poziomie 50 %, nie więcej niż 1 mln 100 tys. – mówi zastępca prezydenta miasta Przemyśla Grzegorz Hayder.

W miejscu istniejącego skrzyżowania zaprojektowano pierwsze w Przemyślu rondo turbinowe. Na projektowanym skrzyżowaniu dozwolone będą wszystkie relacje skrętne. Wjazd na rondo od strony południowo-wschodniej i północno-zachodniej odbywał się będzie dwoma pasami. Z ulicy Jana III Sobieskiego lewy pas służył będzie do jazdy na wprost i skrętu w lewo, prawy pas do jazdy na wprost i skrętu w prawo. Z ulicy Krakowskiej prawy pas stanowił będzie prawoskręt w ulicę Armii Krajowej, lewy pas przeznaczony będzie do jazdy na wprost i skrętu w lewo. Zjazd z ronda w kierunku ulic Krakowskiej i Jana III Sobieskiego wyposażony będzie w dwa pasy ruchu. Wjazd na rondo od strony ulic Armii Krajowej oraz Kazimierza Gurbiela odbywał się będzie jednym pasem który obsługiwał będzie wszystkie relacje. Zjazd z ronda w kierunku ulic Armii Krajowej i Kazimierza Gurbiela będzie miał jeden pas ruchu. Pasy ruchu na rondzie zaprojektowano o szerokości 5.00 m.

Bezpośrednio przed rondem od strony ulicy Krakowskiej zachowany zostanie istniejący zjazd na stację paliw. Za rondem w stronę ulicy Krakowskiej zaprojektowano zatokę autobusową. W rejonie projektowanego ronda zaplanowano także chodniki oraz przejścia dla pieszych.

Zamierzamy realizację inwestycji w taki sposób aby nie powodowała ona całkowitego odcięcia ORLENU od funkcjonowania. Na pewno utrudnienia jakieś wystąpią – mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu Jacek Cielecki.

Obecnie brak możliwości wyjazdu w stronę Rzeszowa dla kierowców korzystających ze stacji PKN ORLEN, a także dla kierowców z osiedli Lipowica i Kazanów skutkuje korzystaniem przez nich z ul. Zakopiańskiej, która nie jest przystosowana do tak dużego ruchu. Budząca wiele zastrzeżeń nawierzchnia tej drogi, a także brak chodnika powodują, że kierowcy przejeżdżając tamtędy stają się dużym zagrożeniem. Ograniczone jest także bezpieczeństwo na znajdującym się na wzniesieniu przejściu dla pieszych, osoby z niego korzystające są niewidoczne dla kierowców jadących od ul.Sobieskiego w kierunku Żurawicy.

Całość zadania inwestycyjnego prawdopodobnie zmieści się w kwocie 1mln 800 tys.

Anna Fortuna