Można się starać o stypendia twórcze Zarządu Województwa Podkarpackiego

10 grudnia 2014

Rozpoczął się nabór wniosków na stypendia twórcze Zarządu Województwa Podkarpackiego na 2015 rok. Zainteresowane osoby, działające na rzecz rozwoju kultury na Podkarpaciu, mają czas na złożenie podań do końca roku.

O stypendia mogą się ubiegać osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Stypendia przyznawane są na realizację zadań w takich obszarach jak:sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, animacja i edukacja kulturalna.
Nabór wniosków o przyznanie stypendium twórczego Zarządu Województwa Podkarpackiego na realizację autorskiego projektu twórczego w roku 2015 już się rozpoczął i potrwa do 31 grudnia 2014 roku. Wnioski można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego lub wysyłać na adres urzędu. Decyduje data wpływu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.wrotapodkarpackie.pl w zakładce kultura – stypendia.