Motyle w Korczowej

24 kwietnia 2014

Obywatelka Ukrainy próbowała przewieźć nielegalnie przez granicę spreparowane owady. Celnicy przechwycili 69 okazów. Okazało się, że dziewięć z nich jest chronionymi okazami CITES.

We wtorek (22kwietnia) 33-letnia kobieta podróżująca autokarem przekraczającym polsko-ukraińską granicę w Korczowej nie zgłosiła do kontroli celnej przewożonego towaru. Celnicy w bagażu kobiety znaleźli 69 spreparowanych owadów, z czego 9 z nich, to motyle należące do gatunków zagrożonych wyginięciem, na których przewóz potrzebne jest zezwolenie.

Obywatelka Ukrainy tłumaczyła, że nie jest właścicielką egzotycznych okazów, miała je tylko przewieźć przez granicę. Prawdopodobnie miały one trafić do odbiorcy w Krakowie.

Owady zostały zabezpieczone do dalszego postępowania. Za nielegalny przewóz przez granicę UE gatunków zagrożonych wyginięciem grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Zatrzymane motyle są ujęte w zał. B Konwencji Waszyngtońskiej (CITES), która ma na celu ochronę dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem. Konwencja chroni nie tylko żywe gatunki, ale również spreparowane okazy oraz wykonane z nich przedmioty np. torebki, paski, figurki.