Mieszkańcy ulicy Łętowskiej doczekają się sieci wodociągowej

6 lipca 2015

Mieszkańcy ulicy Łętowskiej w Przemyślu po kilku latach walki o sieć wodociągową doczekają się jej. Do tej pory czerpali wodę z beczkowozów. Teraz będą mogli w końcu żyć jak pozostali mieszkańcy miasta.

Początkiem stycznia do radnego Macieja Kamińskiego zwróciła się grupa mieszkańców ulicy Łętowskiej prosząc o wsparcie i podjęcie odpowiednich działań aby powstała u nich sieć wodociągowa. Do tej pory zmuszeni oni byli czerpać wodę z beczkowozów, co również nie wystarczało im na długo.
Od stycznia M.Kamiński podjął szereg działań, w tym złożył interpelację i przeprowadził wiele rozmów, które w efekcie doprowadziły do pozytywnego załatwienia sprawy i wydania pozwolenia na budowę I etapu sieci wodociągowej przy ul.Łętowskiej. Dzięki temu w najbliższych miesiącach kilkadziesiąt osób będzie miało dostęp do bieżącej wody.

Cieszę się, że zarówno prezydent Robert Choma oraz jego zastępca Grzegorz Hayder do sprawy podeszli z pełną odpowiedzialnością i udało się wspólnie wypracować jak najszybciej scenariusz pomocy osobom potrzebującym, którzy jako mieszkańcy miasta w XXI wieku powinni mieć zawsze dostęp do wody – bieżącej wody mówi M.Kamiński – Przeszkodą w realizacji tej inwestycji był aspekt prawny, który udało się pozytywnie załatwić, a fundusze przeznaczone na ten cel są istotnym przykładem, że ludzie są najważniejsi!

Obecnie w końcowej fazie jest II etap sieci wodociągowej, gdzie problem stanowi nieuregulowany stan prawny trzech działek.